Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wspiera kobiety w ciąży

Prawie 10 tys. noworodków przyszło na świat w ramach uruchomionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) pilotażu programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC). Jest on realizowany przez wybranych świadczeniodawców od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku, z możliwością przedłużenia do 30 września 2017r. Projekt wspiera System Informatyczny Monitorowania Profilaktyki (SIMP), którego twórcą jest Asseco Poland.

 

Celem NFZ jest zapewnienie kompleksowej opieki medycznej kobietom ciężarnym i noworodkom. W ramach programu jego uczestniczki zyskują pełną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej związanych z ciążą i porodem. Nad przebiegiem ciąży oraz bezpieczeństwem dziecka czuwa lekarz położnik, położna oraz inny personel medyczny. Zespół specjalistów dba o zdrowie ciężarnej od momentu potwierdzenia ciąży do czasu ukończenia przez nowonarodzone dziecko pierwszych sześciu tygodni życia. Program zapewnia również wizyty położnej w domu oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią, a w przypadku powikłań również leczenie noworodków.

 

Wg danych z czerwca br. w programie koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży KOC uczestniczyło ponad 12,3 tys. kobiet, w wyniku czego na świat przyszło już ponad 9,9 tys. noworodków. Do udziału w projekcie zgłosiło się 13 szpitali koordynujących, które współpracują przy realizacji świadczeń KOC z 28 innymi podmiotami. Efekty programu pilotażowego okazały się tak zadowalające, że NFZ podjął decyzję o jego kontynuacji.

 

Asseco od kilkunastu lat wspiera informatyzację polskiego rynku ochrony zdrowia, na którym coraz większą rolę odgrywają nowoczesne technologie. Chętnie dzielimy się naszym doświadczeniem, szczególnie przy tak ważnych projektach jak ten, dzięki któremu przyszłe mamy zyskują kompleksową opiekę i poczucie bezpieczeństwa. System Asseco obsługuje obecnie 363 pracowników szpitali oraz innych świadczeniodawców uczestniczących w programie i mam nadzieję, że w dalszym ciągu będzie się rozwijał – powiedział Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

 

W programie mogły wziąć udział te placówki i podmioty lecznicze, które deklarują minimum 600 porodów rocznie i gwarantują kobietom ciężarnym dostęp zarówno do poradni ginekologiczno-położniczych, jak i opiekę położnej.

 

1 stycznia 2017 roku został uruchomiony także rozszerzony program koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC II/III), który obejmuje przypadki ciąż powikłanych i jest realizowany przez świadczeniodawców II i III poziomu referencyjnego. Wg danych z czerwca br. przystąpiło do niego 13 szpitali koordynujących, które współpracują przy realizacji świadczeń z 16 podmiotami z całego kraju, uczestniczyło 9,7 tys. kobiet, w wyniku czego na świat przyszło już 5,8 tys. noworodków. Realizacja obu programów opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży, KOC i KOC II/III, wspierana jest przez system informatyczny SIMP dostarczany przez Asseco. System ten wykorzystywany jest również przy realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych.

 

Umowy z NFZ obsługiwane są przez konsorcjum Kamsoft –Asseco.

Zobacz także