Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco uczestnikiem Konferencji e-Mobility

Asseco było partnerem I Konferencji „E-Mobility – wyzwania dla energetyki, samorządu i transportu”, która odbyła się w dniach 20 – 21 czerwca 2017 roku w Centrum Energetyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W wydarzeniu udział wzięli Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa w Asseco Poland oraz Jarek Kotula Menedżer Produktu AUMS.

 

Celem konferencji E-Mobility było stworzenie platformy wymiany doświadczeń dla branży, która rozwija się obecnie w bardzo szybkim tempie. Intencją organizatorów było ułatwienie współpracy instytucjom i firmom w tym zakresie oraz promocja nowego kierunku biznesowego związanego z rozwojem elektromobilności w Polsce. Podczas spotkania wypracowana została strategia dalszego rozwoju branży e-mobility w kraju.

 

Wydarzenie zgromadziło szerokie grono ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele rządu, samorządów, sektora energetycznego, ośrodków akademickich, transportu zbiorowego, twórców rozwiązań dla branży e-mobility oraz producentów i dilerów pojazdów elektrycznych.

 

W panelu dotyczącym szans i zagrożeń związanych z rozwojem rynku e-mobility wystąpił Tomasz Bendlewski, który przedstawił prezentację pt. „Sprzedaż i rozliczenia ładowania samochodów elektrycznych”.

 

Ponad 70% badanych dorosłych Polaków uważa, że samochód elektryczny jest przyszłością motoryzacji, ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że elektromobilność to nie tylko samochód, ale przede wszystkim rewolucyjne zmiany w sektorze energetycznym, związane chociażby z Internetem Rzeczy, współdzieleniem zasobów, kreowaniem nowych usług i produktów, czy też ze sposobami magazynowania energii elektrycznej. Powszechne wprowadzenie elektromobilności diametralnie zmieni dzisiejszy rynek. Do tej przyszłości dostosowujemy nasze produkty, wprowadzając innowacyjne rozwiązania w zakresie sprzedaży i rozliczeń mediów – powiedział Tomasz Bendlewski.

 

W drugiej części dnia, Jarek Kotula wziął udział w dyskusji panelowej, której celem było podsumowanie wcześniej prezentowanych tez oraz odniesienie się do szans i zagrożeń związanych z szeroko pojmowaną elektromobilnością.

 

Wśród pozostałych tematów omawianych podczas E-Moblity znalazły się m.in. kwestie dotyczące wpływu elektromobilności na sieć elektroenergetyczną oraz roli infrastruktury ICT w jej rozwoju. Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy AGH w Krakowie a Polską Izbą Magazynowania Energii, która stanowi pierwszy krok do zainicjowania platformy wymiany doświadczeń dla szeroko rozumianej branży e-mobility.

Zobacz także