Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco partnerem Smart City Forum

Otwarty system płatności w transporcie miejskim, inteligentne przystanki czy paperless w urzędzie, m.in. te rozwiązania tworzą Smart City. W trakcie 11. edycji Smart City Forum, w której udział wzięli eksperci Asseco Data Systems: Robert Kobylański, Wiceprezes Zarządu oraz Paweł Sokołowski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Pionie Smart City, uczestnicy mogli dowiedzieć się, jak konsekwentnie i skutecznie budować inteligentne miasto. Wydarzenie odbyło się w dniach 15-16 czerwca w formie e-konferencji.

Rozwój miast to ciągła zmiana i dostosowanie do nowych potrzeb. Przepis na sukces we wdrażaniu Smart City przedstawił, na przykładzie projektów zrealizowanych wciągu ostatnich 5 lat w Rzeszowie, Paweł Sokołowski.

Budowanie Smart City w Rzeszowie zaczęło się od mobilności mieszkańców – powiedział ekspert Asseco. Uruchomienie Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego oparte zostało na współpracy kluczowych jednostek: Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i dostawców rozwiązań. Przygotowując się do projektu, Rzeszów korzystał z doświadczeń innych miast, jednocześnie dodając element innowacji i adaptując rozwiązania do swoich potrzeb. Ponadto w trakcie realizacji stale analizowano osiągnięte wyniki projektu i ich wpływ na ekosystem miasta, co pozwoliło miastu Rzeszów na wypracowanie bardzo dobrych praktyk – dodał.

Kolejnym przykładem udanego wdrożenia rozwiązań z obszaru Smart City jest Śląska Karta Usług Publicznych (ŚKUP), która stanowi wspólny komunikacyjny projekt gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

ŚKUP to projekt zrealizowany dla największej metropolii w Polsce w 2015 roku – powiedział Paweł Sokołowski. Karta od tego czasu służy, m.in. do identyfikacji klienta w urzędzie czy do złożenia podpisu elektronicznego. Ponadto stanowi narzędzie płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji, ośrodkach kultury i sportu oraz u partnerów projektu. Jest wykorzystywana do regulowania opłat za parkowanie. Pełni jednak przede wszystkim funkcję biletu elektronicznego uznawanego na terenie całej aglomeracji – dodał.

Kolejnym miastem, które dołączyło w tym roku do projektu ŚKUP były Tychy, gdzie po raz pierwszy w Polsce w autobusach komunikacji miejskiej został wdrożony system płatności zbliżeniowych kartą płatniczą w modelu MTT/PaYG (Mass Transit Transaction/ Pay as You Go stworzonym przez międzynarodowe organizacje płatnicze Visa i Mastercard).

Wdrożone przez nas rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje między innymi w Londynie – powiedział Robert Kobylański, w trakcie debaty „Transformacje cyfrowe w miastach”. Otwarty system płatności w transporcie miejskim to kierunek, w którym będą podążały miasta nastawione na rozwój i usprawnianie systemów transportu miejskiego. Rozwiązanie, które wdrożyliśmy w Tychach, łączy się ze ŚKUP za pomocą uniwersalnego OpenAPI, a sam system zarządzający funkcjonuje w modelu cloud – dodał.

Rozwiązanie wdrożone w Tychach zostało docenione przez kapitułę Konkursu Smart City Forum, w którym nagrodzono miasta w znaczący sposób przyczyniające się do promocji rozwiązań, służących budowie Smart City w Polsce. Projekt wygrał w kategorii: Smart City powyżej 500 tys. Mieszkańców 2019.

Więcej informacji: https://www.assecods.pl/oferta/smart-city/

Zobacz także