Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco otrzyma dofinansowanie na działania R&D

Asseco otrzyma ponad 2,7 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na budowę systemu Asseco Demand Side Management. Środki na realizację projektu B+R zostaną przekazane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Do konkursu zgłoszono 51 wniosków, z czego do dofinansowania wybrane zostały 24 najlepsze projekty.

 

Opracowany przez Pion Energetyki i Gazownictwa oraz Biuro Projektów Unijnych projekt dotyczy badań w zakresie sterowania mocą urządzeń odbierających energię elektryczną za pomocą technologii Internet-of-Things oraz opracowania metod wpływania na pobór mocy odbiorców energii elektrycznej.

 

Główną cechą systemu Asseco Demand Side Management będzie zdolność do regulacji popytu na energię elektryczną, nie poprzez wyłączanie urządzeń odbiorców energii elektrycznej, ale poprzez „przejęcie” kontroli nad nimi i elastyczne ograniczanie pobieranej przez nich mocy.

 

Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego oraz zapobieganie wystąpienia zaniku napięcia w sieci dystrybucyjnej, w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną, np. w wyniku długotrwałych upałów.

 

Całkowita wartość projektu wyniesie 6 671 821,86 zł.

 

Zobacz także