Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wśród najbardziej innowacyjnych firm według „Rzeczpospolitej”

Asseco znalazło się wśród liderów innowacyjność w rankingu przygotowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Firma, zatrudniając blisko 5 tys. osób w obszarze badań i rozwoju, zajęła także 1. miejsce pod względem liczby osób pracujących w segmencie R&D.

W 2019 roku Asseco Poland prowadziło 64 projekty badawczo-rozwojowe. Zdecydowana większość z nich realizowana jest ze środków własnych firmy, co potwierdza wysoki potencjał w opracowaniu i wdrażaniu innowacji przez spółkę. Ponadto zrealizowała ona 4 projekty z środków unijnych.

Największym obecnie przedsięwzięciem w zakresie B+R jest budowa Asseco Innovation Hub w Rzeszowie. To powstające, nowoczesne centrum R&D będzie miejscem skupiającym zespoły prowadzące prace badawczo-rozwojowe w tak innowacyjnych dziedzinach, jak sztuczna inteligencja, telemedycyna, elektromobilność, Internet Rzeczy, czy systemy sterowania dla dronów. Ich wyniki wykorzystane zostaną do opracowania autorskich technologii i produktów IT dla branży energetycznej, telekomunikacji i mediów, służby zdrowia, sektora bankowego, rolnictwa, przedsiębiorstw, administracji publicznej – powiedział Grzegorz Warzocha, Dyrektor Biura Projektów Unijnych, Asseco Poland. Będą tam również rozwijane projekty związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem IT. Cała wartość projektu to ponad 65 mln zł netto (brutto to ponad 80 mln zł), z czego ponad 26 mln zł będzie stanowiło dofinansowanie udzielone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizacja tej inwestycji przełoży się na wzrost innowacyjności i konkurencyjności całego regionu – dodał.

Według dziennika Rzeczpospolita innowacyjność polskich firm stale rośnie. Badania GUS pokazały, że w latach 2016-2018 ponad 26 proc. firm przemysłowych i 21. proc. usługowych prowadziło działania w zakresie badań i rozwoju.

Zobacz także