Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na XXIII Forum Teleinformatyki

Asseco wzięło udział w 23. edycji Forum Teleinformatyki, która odbyła się pod hasłem „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo” w dniach 28-29 września. Spółkę na Forum reprezentowali: Arkadiusz Wójcik, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych oraz Maciej Michalski, Zastępca Dyrektora Pionu.

 

W ramach panelu o cyberbezpieczeństwie Maciej Michalski poprowadził prezentację pt. „Utrzymanie ciągłości usług infrastruktury informacyjnej Państwa – wyzwania w obszarze zarządzania zmianą”. Wystąpienie miało na celu m.in. zwrócenie uwagi uczestników na skutki, jakie może nieść ze sobą zmiana w systemach informatycznych np. przy ich aktualizacji. Skala oddziaływania jest wtedy porównywalna do tej podczas cyberataku, a dane zgromadzone w systemie są narażone na ujawnienie lub utratę dostępu. Ekspert Asseco odniósł się przede wszystkim do systemów informatycznych wchodzących w skład zintegrowanej infrastruktury informacyjnej Państwa.. Zwrócił także uwagę na zmienny zasięg oddziaływania błędów, które są wynikiem wprowadzanych zmian, w zależności od ich charakteru, jak również od poziomu integracji zmienianego systemu z pozostałymi w zintegrowanej infrastrukturze informacyjnej Państwa.

 

Osobnym aspektem poruszanym w prezentacji było zróżnicowane ryzyko niedostępności systemów informatycznych wchodzących w skład zintegrowanej infrastruktury informacyjnej Państwa. Według wstępnych szacunków ryzyko niedostępności, które zależy od skali systemu oraz wspieranych procesów biznesowych, może różnić się kilku lub nawet stukrotnie pomiędzy systemami.

 

Dlatego ze względu na możliwy szeroki zasięg oddziaływania błędów zmian oraz zróżnicowane ryzyko niedostępności poszczególnych systemów informatycznych jest ważne, aby Państwo właściwie zadbało o bezpieczeństwo swoich wewnętrznych systemów np. poprzez określenie procedur, polityk w zamówieniach publicznych, które będą się dostosowywać wymagania kompetencyjne, techniczne i proceduralne w zależności od stopnia skomplikowania i wielkości systemu.

 

Nieudana zmiana niesie ze sobą skutki takie jak cyberatak, a więc zagraża poufności danych, ich integralności oraz dostępności. Dlatego tak ważne jest dla zintegrowanych systemów instytucji państwowych, których zadaniem jest wymiana informacji, zwrócenie uwagi na właściwe zarzadzanie zmianą wg. z góry zdefiniowanych procedur, które będą uwzględniały realne ryzyko niedostępności. Tak, by przy jednoczesnej ich rozbudowie zapewnić bezpieczeństwo danych obywateli oraz ciągłość świadczonych usług – powiedział Maciej Michalski, Zastępca Dyrektora Pionu Ubezpieczeń Społecznych, Asseco.

 

W kolejnym dniu Forum odbyła się debata pod hasłem „Transformacja infrastruktury informacyjnej państwa – między monopolem państwa a monopolem dostawcy”, która dotyczyła procesu przebudowy krajowej infrastruktury informacyjnej. W panelu uczestniczyli: Krzysztof Dyki, Członek Zarządu ds. informatycznych ZUS, Karol Okoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego oraz Arkadiusz Wójcik, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych w Asseco.

 

W dzisiejszych warunkach monopol dostawcy usług dla administracji państwowej to mit. Skoro takiego monopolu nie ma już od czterech lat przy obsłudze największego systemu informatycznego w Polsce – KSI ZUS – to nie ma powodów, aby był jakiejkolwiek innej instytucji – powiedział Arkadiusz Wójcik, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych, Asseco.

 

Ekspert Asseco odniósł się także do kwestii modelu sourcingu zasobów w administracji publicznej.

 

Jeśli chcemy doganiać informatycznie kraje wysoko rozwinięte, to Państwo powinno wspierać mechanizmy wymuszające poprawę efektywności, a także wykorzystywanie, czy wręcz tworzenie wysokich technologii. Rozliczanie prac w osobogodzinach, czy najem specjalistów (body leasing) przez instytucje publiczne do realizacji projektów nie motywuje do samodoskonalenia się, wręcz przeciwnie. Tym samym odbiera szansę na konkurowanie z firmami zagranicznymi. Dlatego tak bardzo promujemy wykorzystanie punktów funkcyjnych – dodał.

 

Forum Teleinformatyki jest aktualnie największą konferencją branży IT dla sektora publicznego. Co roku uczestniczą w nim przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, firm różnych branż, organizacji oraz ze środowisk naukowych. Forum porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju. W tym roku obok BizTech Konsulting SA współorganizatorem wydarzenia była Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Komitet Honorowy Forum reprezentowali m.in. Anna Streżyńska, Minister Cyfryzacji, Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP oraz Borys Stokalski, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

Zobacz także