Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na XV Banking Forum

W dniach 10-11 kwietnia br. odbyła się 15 edycja Banking Forum, w której uczestniczyli przedstawiciele Asseco. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz miejscem dyskusji na temat przyszłości rynku finansowego. Łącznie wzięło w niej udział ponad 600 gości.

W panelu dyskusyjnym „Trójkąt banki – ubezpieczyciele – fintechy” prelegenci rozmawiali m.in. o możliwościach jakie daje współpraca tych trzech sektorów. Dyskutowali także na temat konieczności przeniesienia systemów bankowych oraz transakcyjnych na bardziej elastyczne platformy. Poruszyli również kwestie testowania nowych metod współużytkowania danych o klientach. W świetle nowych przepisów, które nakłada dyrektywa PSD 2, banki mają m.in. obowiązek udzielenia dostępu do kont klientów instytucjom zewnętrznym, czyli tzw. stronie trzeciej (TPP – ang. Third Party Providers). Współpraca większej ilości partnerów rozszerza zakres oferowanych usług, co pozwala tworzyć nowe modele biznesowe. W dyskusji wzięli udział m.in. Zbigniew Pomianek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland, Wojciech Sass, Prezes Zarządu, Nationale-Nederlanden, Wojciech Sobieraj, Prezes Zarządu w latach 2008-2017, Alior Bank.

Granice miedzy bankami i fintechami się zacierają i trudno mówić, czy coś jest gorsze czy lepsze. Na pewno innowacje i nowe technologie maja istotny wpływ na rozwój usług finansowych – powiedział Zbigniew Pomianek.

Banking Forum to prestiżowe wydarzenie, w którym biorą udział kluczowi reprezentanci branży bankowej i ubezpieczeniowej, administracji centralnej oraz najważniejszych firm dostarczających usługi i rozwiązania dla tych sektorów.

Relacja z wydarzenia

Zobacz także