Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco ELMO szansą na rozwój elektromobilności w Polsce

„Energetyczne Wyzwania Samorządów. Elektromobilność” – to tytuł konferencji, która odbyła się w dniach 13-14 czerwca b.r. w Świnoujściu. Podczas wydarzenia dyskutowano na temat wyzwań oraz perspektyw rozwoju transportu elektrycznego w Polsce. W trakcie konferencji Asseco zaprezentowało system AUMS ELMO, który umożliwia różne modele świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.

Konferencję otworzył Robert Zasina, Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), który w swoim wystąpieniu przedstawił aktualne działania oraz plany operatorów sieci w zakresie współpracy z samorządami. W dalszej części wydarzenia uczestnicy dyskutowali m.in. o wyzwaniach, jakie niesie za sobą nowa ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Podkreślono, że kluczowe znaczenie ma tutaj wzajemne zrozumienie potrzeb oraz możliwości zarówno ze strony gmin, jak i branży energetycznej.

W pierwszym dniu konferencji wystąpił m.in. Łukasz Bednarek, Analityk Biznesowy z Pionu Energetyki i Gazownictwa w Asseco Poland, który w swojej prezentacji pt. „Pomiędzy zadowoleniem klienta, a efektywnością biznesu” przedstawił zalety systemu AUMS ELMO oraz różne modele świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.

Bardzo ważnym elementem, niezbędnym do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju elektromobilności w Polsce jest budowa odpowiedniej infrastruktury. Równie ważne jest wprowadzenie skutecznych mechanizmów udostępniania tej dostawcom usługi ładowania. Obserwując rozwój krajowego rynku elektromobilności nie możemy oprzeć się wrażeniu, że z jednej strony kreowane są rozwiązania, których intencją jest zniesienie wszelkich barier dostępu dla odbiorców końcowych, a z drugiej nie korzysta się z doświadczeń i pogłębionej analizy zachowań odbiorców w innych, bardziej zaawansowanych elektromobilnie krajach. Odbierając głos klientom końcowym narażamy się na niebezpieczeństwo, że będziemy mieli do czynienia bardziej z rynkiem dostawców niż odbiorców. Będzie to rodziło napięcia, a w przyszłości spowoduje konieczność gwałtownej zmiany przyjętych modeli biznesowych. Dlatego dużą wartość dla rynku będą miały systemy informatyczne takie, jak AUMS Elmo, które oprócz zapewnienia podstawowej funkcjonalności, jaką jest zarządzanie procesem ładowania, zaoferują wartość dodaną. Tą wartością będzie możliwość kształtowania zaawansowanych modeli rozliczeniowych, uwzględniających interoperacyjność, przy jednoczesnym zachowaniu czytelności i jasności oferty dla klienta, a nade wszystko zapewnienie szybkiej i bezpiecznej tranzycji pomiędzy różnymi modelami świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych – powiedział Łukasz Bednarek.

Asseco było także partnerem „pikniku elektromoblinego”, który odbył się podczas drugiego dnia konferencji. W jego trakcie na placu przed Muszlą koncertową w Świnoujściu zaprezentowane zostały pojazdy elektryczne oraz infrastruktura do ładowania.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, sektora energetycznego, a także eksperci i naukowcy, wśród których znaleźli się m.in.: Andrzej Kojro, Prezes Zarządu, Enea Operator; Andrzej Gemra, Z-ca Dyrektora Renault East ds. Efektywności i Rozwoju Nowych Projektów; Roman Urbańczyk, Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dr hab. inż. prof. Robert Smoleński, Wicedyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Organizatorem konferencji było PTPiREE.

Zobacz także