Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco kontynuuje obsługę centralnego systemu informatycznego KRUS

Umowa na „Kompleksową obsługę systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych” została podpisana 3 lipca 2018 r. i będzie ważna przez najbliższe 4 lata. Wartość kontraktu realizowanego przez konsorcjum Asseco Data Systems (lider) i Asseco Poland wynosi 58, 056 mln zł brutto.

Centralny system Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (System nSIU) odpowiada za obsługę ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, a także świadczeń krótkoterminowych i wypadków w rolnictwie. Używany jest codziennie przez ponad 3000 pracowników KRUS, którym udostępnia wszystkie funkcjonalności w trybie online – dokumenty generowane są w czasie rzeczywistym na życzenie użytkownika. Głównym elementem systemu jest centralny zasób danych osobowych ubezpieczonych w KRUS, który jest referencyjny dla innych systemów Kasy, takich jak system obsługi świadczeń emerytalno-rentowych FARMER, system Workflow integrujący systemy dziedzinowe KRUS, czy podsystem Portal e-KRUS. Rozwiązanie jest także zintegrowane z systemami innych instytucji publicznych: m.in. Rejestrem MSW – PESEL, NFZ, MRPiPS, PFRON, ARiMR.

Ta umowa to kontynuacja naszej ponad 20-letniej współpracy z KRUS.  Duże doświadczenie we wspieraniu statutowych zadań Kasy pozwoli nam skutecznie koordynować tak złożony projekt. Oprócz utrzymania, serwisu i aktualizacji systemu jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie dwóch niezależnych ośrodków obliczeniowych, koordynację zewnętrznych audytów, prace analityczne, testy, a także stałe konsultacje i szkolenia – powiedział Lech Szczuka, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems SA, pełniący jednocześnie funkcję Dyrektora Pionu Ubezpieczeń Rolniczych w Asseco Poland.

Projekt będzie realizowany przez Asseco Data Systems w konsorcjum z Asseco Poland, które będzie odpowiedzialne przede wszystkim za zarządzanie bazą danych. Asseco Poland jest autorem funkcjonującego w KRUS systemu Workflow i będzie odpowiadać za komunikację systemu nSIU z systemami zewnętrznymi instytucji. Program nSIU został napisany w technologii JAVA EE i jest obsługiwany w modelu współpracy na zasadzie outsourcingu. Przetwarzanie danych odbywa się w dwóch ośrodkach obliczeniowych Asseco Data Systems z jednoczesną replikacją danych do ośrodka zapasowego. System funkcjonuje w KRUS od 2015 roku i miesięcznie obsługuje ponad 50 mln wywołań ze strony użytkowników. Zawarta z KRUS umowa przewiduje bieżącą aktualizację systemu oraz dostosowywanie do nowych wymagań organizacyjnych i prawnych. Asseco Data Systems oprócz utrzymania produkcyjnego systemu zapewnia również wsparcie techniczne oraz wsparcie użytkowników końcowych.

Zobacz także