Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco dostosowało banki do nowych wymogów EBA

Asseco sprawnie przygotowało 10 banków komercyjnych do zmian prawnych, wynikających m.in. z wprowadzenia przez Komisję Europejską nowego standardu sprawozdawczości finansowej – MSSF 9, który obowiązuje od początku 2018 roku.

Projekt rozpoczął się w październiku 2017 roku i był realizowany w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na dostosowaniu istniejących już definicji raportów ITS do nowych wymogów, natomiast drugi obejmował projekty wdrożeniowe u klientów. Zmiany, w porównaniu z poprzednią wersją zasad raportowania EBA, dotyczyły następujących kwestii:

• FINREP – dostosowania wynikające z MSSF 9,
• COREP – zmiany w odniesieniu do ekspozycji państwowych i ryzyka operacyjnego,
• ALMM – zmiany dotyczące dodatkowych wskaźników monitorowania płynności.

Szczególnym wyzwaniem w tym projekcie było dostosowanie Asseco Reporting Platform do nowych wymogów raportowania ITS-FINREP, które ze względu na swój charakter wymagało zarówno zmiany definicji wyglądu raportów, jak i modelu sprawozdawczego Asseco, opisującego zawartość informacyjną pakietu ITS-FINREP.

Nadrzędnym celem, jaki sobie postawiliśmy było zapewnienie spójności modelu sprawozdawczego, tak by pojęcia tego samego modelu opisywały zarówno zawartość informacyjną raportów jednostkowych FINPL, jak i raportów skonsolidowanych ITS-FINREP. Dzięki takiemu podejściu zapewniliśmy naszym klientom możliwość uproszczenia procesu przygotowania danych do automatycznego wyliczenia raportów. W szczególności możliwe było wykorzystanie parametryzacji przygotowanej uprzednio do automatycznego zasilenia raportów FINPL oraz ITS-FINREP, co przełożyło się na znaczne skrócenie okresu trwania projektów wdrożeniowych – powiedział Paweł Juszkiewicz, Kierownik Projektu w Dziale Rozwiązań Regulacyjnych i Ryzyka, Asseco Poland.

Dostosowanie Asseco Reporting Platform do zmienionych wymogów w zakresie raportowania ITS wymagało ciągłego reagowania na zmiany w środowisku regulacyjnym. Tylko w okresie o 1 stycznia do 14 maja b.r. miało miejsce 18 publikacji zmian po stronie NBP. Każda z nich wiązała się aktualizacją rozwiązania i jej dystrybucją do klienta. Ostatnia zmiana, jaką opublikował NBP ukazała się 14 maja b.r. – czyli w pierwszym dniu sprawozdawczym.

***

Asseco Reporting Platform to kompleksowy zestaw zintegrowanych ze sobą rozwiązań będących biznesowym oraz technologicznym wsparciem całego procesu sprawozdawczego. System umożliwia efektywne i wydajne przygotowanie sprawozdań spółek giełdowych, raportów obowiązkowych instytucji finansowych, a także analiz dla celów zarządczych. Został wzbogacony o specjalistyczne funkcje analityczne i kontrolne. Posiada bardzo wydajny silnik wyliczenia sprawozdań, który może sprostać zastosowaniom klasy enterprise. Zapewnia wygodny model wdrożenia, dzięki czemu w minimalnym stopniu angażuje służby IT instytucji sprawozdającej.

Więcej informacji o Asseco Reporting Platform: reporting-platform.asseco.com

Zobacz także