Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego

6-7 czerwca 2018 r. w Szczecinie odbyła się XVIII już edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania organizowana przez Pion Usług Bezpieczeństwa i Zaufania Asseco Data Systems. Dwudniowa konferencja została objęta patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz  Prezydenta Miasta Szczecina.

EFPE to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania i bezpieczeństwa, która już na stałe wpisała się w kalendarz spotkań ekspertów związanych z tą tematyką.

W tegorocznej edycji konferencji udział wzięło ponad 140 osób z 16 krajów świata. Uczestnicy reprezentowali różne środowiska – zarówno instytucje naukowe i organizacje publiczne (Komisja Europejska, Ministerstwo Cyfryzacji, ETSI), jak również firmy komercyjne, szczególnie z rynku finansowego.

EFPE nabrało charakteru biznesowego, przyciągając zdecydowanie więcej niż w latach ubiegłych przedstawicieli podmiotów komercyjnych, w tym w szczególności sektora finansowego i dostawców usług świadczonych drogą elektroniczną – powiedziałTomasz Litarowicz, dyrektor Pionu Usług Zaufania i Bezpieczeństwa ADS.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze – rynek cyfrowy dostępny dla każdego. Dyskutowano o coraz powszechniejszym wykorzystaniu usług e-identyfikacji i zaufania w życiu codziennym, ale również o korzyściach płynących z ich wdrożenia w systemach obiegu dokumentów, bankowości elektronicznej oraz usługach telekomunikacyjnych.

Podczas konferencji eksperci Asseco Data Systems zaprezentowali m.in. wnioski z tegorocznego wdrożenia w Banku BZWBK technologii kwalifikowanego podpisu elektronicznego SimplySign oraz innych usług zaufania w tzw. modelu chmurowym.

O tym, jak wykorzystać usługi zaufania w świecie cyfrowych finansów, dyskutowali m.in. Doradca Zarządu mBank Zbigniew Derdziuk, Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych PKO BP Michał Macierzyński oraz Key Manager w Banku Millennium Patrycja Rajczykowska-Strugalska.

O perspektywie rozwoju biznesu usług bezpieczeństwa i zaufania eksperci Asseco Data Systems opowiedzieli również w wywiadzie dla Radia Szczecin: http://radioszczecin.pl/276,6505,podpisz-sie-elektronicznie-rozmowa

Zobacz także