Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco ESEF odpowiedzią na nowe wymagania sprawozdawczości finansowej

Od początku roku spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych przygotowują się do zmiany formatów przekazywanych sprawozdań. Począwszy od 2020 roku, muszą być one wysyłane w postaci plików XHTML zamiast plików PDF. Ta zmiana oznacza dla firm konieczność wyboru rozwiązania informatycznego, które wesprze ich w raportowaniu w standardzie ESEF (European Single Electronic Format). Odpowiedzią na te potrzeby jest Asseco ESEF — kompletne rozwiązanie sprawozdawcze.

Nowe wymagania sprawozdawczości finansowej

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) od 2020 roku nałożył na wszystkie spółki notowane na giełdach papierów wartościowych w Unii Europejskiej, sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF (Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej), obowiązek przekazywania raportów w nowym standardzie technicznym XHTML. Dodatkowo, spółki przygotowujące skonsolidowane sprawozdania roczne zobligowane są do realizowania ich w formacie Inline XBRL (iXBRL).

„Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport publikowany przez spółkę. Stanowi podstawowe źródło informacji na temat sytuacji finansowej oraz majątkowej przedsiębiorstwa. Jakość, użyteczność oraz wiarygodność zawartych tam informacji są kluczowymi punktami zainteresowania wewnętrznych i zewnętrznych odbiorców. Korzystają z nich m.in. członkowie rad nadzorczych, inwestorzy, analitycy, kontrahenci, banki, firmy ubezpieczające kontrakty oraz udzielające gwarancji handlowych, a także wielu innych uczestników życia gospodarczego” – mówi Ewa Matlak, Project Manager i Opiekun Produktu, Dział Rozwiązań Regulacyjnych i Ryzyka Asseco Poland.

Wprowadzona przez ESMA zmiana dodała możliwość maszynowego przetwarzania danych oraz opcję porównywania informacji publikowanych przez poszczególne spółki. Aby spełnić nowy obowiązek sprawozdawczy, niezbędne są odpowiednie narzędzia powalające przeprowadzić proces przygotowania sprawozdania ESEF (European Single Electronic Format).

System IT odpowiedzią na wyzwanie

Zmiana przepisów oznacza, że firmy staną przed koniecznością wyboru systemu informatycznego, który pozwoli na wsparcie kluczowych obszarów procesu sprawozdawczego. Będą bowiem potrzebowały rozwiązania, które pomoże w organizacji na każdym z jego etapów, w szczególności zapewni możliwość przygotowania sprawozdania finansowego w formacie iXBRL zgodnie ze standardem ESEF.

„System Asseco ESEF zbudowany został w oparciu o wieloletnie doświadczenia Asseco w udostępnianiu rozwiązań sprawozdawczych na polskim rynku finansowym. Oferuje ono ergonomiczne i przyjazne dla użytkownika procesy oraz funkcje pozwalające na przygotowanie sprawozdań finansowych w postaci pozwalającej na przekazanie ich bezpośrednio do KNF, spełniając wymagania ESEF – podkreśla Ewa Matlak. Asseco ESEF pozwala na samodzielną pracę użytkowników oraz pełną kontrolę nad procesem przez przedsiębiorstwo, automatyzując wszystkie możliwe kroki, co zwiększa efektywność pracy użytkownika”

Rozwiązanie udostępniane jest przez przeglądarkę internetową. Umożliwia przygotowanie sprawozdań finansowych w formacie ESEF wraz z ich eksportem do odpowiedniego formatu (np. xHTML, iXBRL) System Asseco ESEF integruje się z pakietem Microsoft Office – programy Word i Excel – pozwalając na wygodną i intuicyjną pracę nad sprawozdaniem finansowym.

„Dzięki integracji systemu Asseco ESEF z rozwiązaniem Asseco Reporting Platform możliwe jest pełne wsparcie procesu przygotowania sprawozdań finansowych, w tym wsparcie procesu konsolidacji sprawozdań w grupie kapitałowej. Zastosowanie takiego podejścia pozwala na organizację procesów sprawozdawczych w przedsiębiorstwie, jego automatyzację, wzrost efektywności prac oraz obniżenie ryzyka operacyjnego procesu sprawozdawczego” – podsumowuje Ewa Matlak.

Asseco ESEF oferowane jest w dwóch wariantach dostosowanych do potrzeb przedsiębiorstwa:

  • On premise – rozwiązanie przeznaczone do uruchomienia w środowisku klienta z możliwością indywidualnego dostosowania i dopasowania do potrzeb organizacji,
  • On cloud – najbardziej korzystana finansowo propozycja, rozwiązanie oferowane w postaci usługi w wygodnej i bezpiecznej chmurze Oracle Cloud.

Więcej informacji na: esef.asseco.com

Już 15 października planowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) testy nowego formatu sprawozdań. Weź w nich udział z wykorzystaniem rozwiązania Asseco ESEF.
Zobacz także