Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco buduje bezpieczną e-Polskę

Czy informatyka ma narodowość? Co oznacza dziś Obrona Narodowa 2.0? Czy digitalizacja sektora energetycznego w kierunku e-commerce jest już faktem? Oraz dlaczego powinniśmy skończyć z gigantomanią w ochronie zdrowia? M.in. na te pytania odpowiadali uczestnicy konferencji Computerworld Państwo 2.0, której partnerem strategicznym było Asseco. W spotkaniu, które odbyło się w dniach 2-3 marca w Warszawie wzięli udział przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej oraz firm IT.

 

Informatyka ma narodowość W USA na dziesięciu największych dostawców dla sektora publicznego dziesięciu jest amerykańskich – powiedział Andrzej Dopierała, Prezes Asseco Data Systems. Z kolei w Polsce pięciu na dziesięciu największych dostawców IT dla administracji to oddziały zagranicznych korporacji – dodał. Podkreślił przy tym, że krajowe firmy IT posiadają odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie, zdobyte m.in. w trakcie realizacji dużych, złożonych projektów dla administracji centralnej, które mogą wykorzystać przy budowie bezpiecznej e-Polski.

 

W trakcie swojego wystąpienia Prezes ADS omówił także największe ataki hakerskie ostatnich lat oraz wskazał, że ich liczba rośnie o 30 proc. rocznie. Dodatkowo zaznaczył, że państwo samo nie jest w stanie zapewnić cyberbezpieczeństwa kraju. Dlatego tak ważna jest współpraca państwa z sektorem prywatnym na rzecz wspólnego wypracowania rozwiązań prawnych, standardów technologicznych oraz scenariuszy działania na wypadek cyberataków oraz traktowanie ich w kategorii elementów zarządzania kryzysowego.

 

Dużo uwagi kwestiom bezpieczeństwa poświęcił również Zdzisław Wiater, Dyrektor Sektora Wojskowego w Asseco Poland, który był uczestnikiem i moderatorem debaty obronnej. Obecnie potencjał zbrojeniowy państwa mierzy się nie tylko skalą posiadanego uzbrojenia ale również wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych i to one niebawem będą stanowiły o sile militarnej oraz stopniu obronności danego kraju – powiedział. Jednocześnie zaznaczył, że kluczem do sukcesu w sektorze wojskowym jest umiejętne połączenie nowych technologii i uzbrojenia.

 

Eksperci Asseco wzięli także udział w debatach poświęconych sektorowi energii i opieki zdrowotnej. Firmy energetyczne muszą szukać nowych źródeł finansowania – powiedział Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa w Asseco Poland, wskazując przy tym, że rentowność sprzedaży energii elektrycznej jest co prawda stała, ale nie imponująca. Przekonywał, że oferta adresowana do klientów końcowych, powinna być jak najbardziej elastyczna. Natomiast zmiany w branży należy przeprowadzać bardzo ostrożnie i z namysłem z racji na bezpieczeństwo energetyczne.

 

Z kolei w części poświęconej ochronie zdrowia uczestniczył Krzysztof Groyecki, Wiceprezes Zarządu w Asseco Poland, który odniósł się m.in. do projektu platformy P1. Nie może udać się system, do którego same założenia budowane są dłużej niż rok, bo świat za szybko się zmienia. Zwracaliśmy uwagę na potrzebę modułowości. Koniec gigantomanii w zdrowiu. Projekty powinny być mniejsze i zrozumiałe dla odpowiadających za nie ludzi – powiedział. Dodał także, że według niego pojęcie „informatyka dla opieki zdrowotnej” jest już nieaktualne. Opieka zdrowotna zawiera bowiem w sobie informatykę i ta informatyka, żeby przetrwać w opiece zdrowotnej, także musi się rozwijać w nieznanym dotąd tempie.

 

Zobacz także