Jesteśmy liderem w rankingu IT@BANK 2013

Asseco Poland ponownie zwyciężyło w zestawieniu IT@BANK 2013, przygotowanym przez miesięcznik „Bank”.

Zdaniem autorów rankingu świadczy to o bardzo silnej pozycji naszej firmy na rynku finansowym i zdolności do długookresowego rozwoju. Nasze [textmarker color=”C24000″] najbardziej popularne produkty bankowe to def3000/SP Obsługa Zajęć Komorniczych [/textmarker] (narzędzie wspierające administracyjne procesy egzekucji należności, współpracujące ściśle z systemem transakcyjnym banku) oraz def3000/CL Obsługa rozliczeń – rozwiązanie, które obsługuje SWIFT, TARGET2, SORBNET2, SEPA oraz wspiera monitoring w zakresie rachunków nostro, a także znajduje zastosowanie we wspieraniu obsługi płatności natychmiastowych Express Elixir.

assecobankiitlider