Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Wyzwania w raportowaniu do GIIF

W dniach 16-17 października 2019 r. odbyła się konferencja „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych”, na której prezentację wygłosiła Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland. W trakcie wydarzenia omówiono m.in. zagadnienia, dotyczące zmian związanych z zakończeniem okresu przejściowego przewidzianego na dostosowanie systemów informatycznych do obowiązujących regulacji IV dyrektywy AML, która ma zapobiegać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Tematem wystąpienia Edyty Zdziarskiej była „Praktyka związana z nowym sposobem raportowania transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF)”, w ramach którego ekspertka Asseco skupiła się m.in. na najczęstszych wyzwaniach, wynikających z konieczności prowadzenia rejestru operacji finansowych i zgłaszania ich do GIIF.

Nowe zasady raportowania transakcji do GIIF obowiązują od lipca 2019 r. Etap implementacji nowych wzorów raportów i warunków kwalifikacji operacji finansowych do raportowania mamy już za sobą. Rozszerzeniu uległ również zakres informacji wymagany na potrzeby tego procesu, co również oznaczało konieczność dostosowania narzędzi informatycznych. Duże wyzwanie nadal stanowi obsługa tych przypadków, które nie są doprecyzowane w ustawie AML, czy też Rozporządzeniu Ministra Finansów, np. sytuacja dotycząca sposobu wypełnienia raportu gdy klient instytucji obowiązanej nie posiada numeru NIP i nie jest wpisany do rejestru handlowego Dlatego też konieczne jest bieżące monitorowanie komunikatów Ministerstwa Finansów, ponieważ zawierają one opis konkretnych przypadków oraz wytyczne jakie podejście należy zastosować. System Asseco AML został tak zaprojektowany, aby zmiany w interpretacji przepisów nie oznaczały kosztownych modyfikacji systemu. Dzięki elastyczności narzędzia, większość z nich może być wprowadzana przez użytkownika jako zmiana parametryzacji systemu – powiedziała Edyta Zdziarska.

Konferencja „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych” była skierowana głównie do przedstawicieli, takich instytucji jak banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz domy maklerskie. Brali w niej udział także dostawcy systemów informatycznych, które pomagają w raportowaniu transakcji.

Strona Asseco AML: iap.asseco.com

Zobacz także