Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Udział Asseco w X Forum Gospodarczym TIME

CEIT, spółka z Grupy Asseco wzięła udział w X Forum Gospodarczym TIME, które odbyło się w dniach 5-6 marca br. w Warszawie. Jest to coroczne spotkanie przedstawicieli europejskiego przemysłu cyfrowego organizowane przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji.

Pierwszy dzień Forum poświęcono problematyce rozwoju przemysłu 4.0. Jednym z prelegentów tego dnia był Boris Dula – CEO, CEIT, który wygłosił prezentację pt. „Perspektywy rozwoju maszyn i samochodów autonomicznych”. Zwrócił w niej uwagę na rozwijaną przez spółkę koncepcję „inteligentnych fabryk”, w których linia produkcyjna jest obsługiwana przez pojazdy autonomiczne. Jest to przykład na automatyzację procesów w fabrykach, gdzie poszczególne czynności wykonują maszyny bez konieczności sterowania nimi przez człowieka.

Szerzej na ten temat rozmawiano także w panelu dyskusyjnym pt. „Maszyny i samochody autonomiczne – bariery społeczne i edukacyjne”. Poruszono w nim m.in. kwestie konieczności wprowadzenia unijnych regulacji prawnych w zakresie używania pojazdów autonomicznych. Rozmawiano także o roli przemysłu cyfrowego w kształtowaniu rozwiązań transportowych.

W X Forum Gospodarczym TIME wzięła udział Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz. W swoim wystąpieniu podkreśliła kluczowe znaczenie integracji rynku UE dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. A patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęło europejskie zrzeszenie krajowych i branżowych organizacji przedsiębiorstw – ORGALIME oraz europejska organizacja przemysłu cyfrowego – DigitalEurope.

Relacja z wydarzenia

 

Zobacz także