Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Ubezpieczenia kierowców w nowym centrum danych

Asseco zakończyło projekt uruchomienia zapasowego ośrodka przetwarzania danych dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Obejmował on dostawę urządzeń sieciowych, wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa, uruchomienie serwerowni dla funduszu, który dziennie udostępnia zakładom ubezpieczeniowym nawet 1,5 mln różnego rodzaju informacji. Wartość projektu to ponad 5 mln zł netto.

 

Inwestycja zapewnia UFG wysoki poziom niezawodności dostępu oraz bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Baza danych Ośrodka Informacji UFG (OI UFG) na początku 2015 roku zawierała szczegóły dotyczące 265 milionów polis komunikacyjnych i stale się powiększa.

 

Co roku w bazie danych OI UFG przybywa informacji o około 26 milionach odnowionych i nowo sprzedanych polis oraz o blisko 1,5 miliona zdarzeń drogowych – powiedział Marek Polański, Dyrektor Handlowy, Asseco Poland S.A. Głównymi kryteriami przy wyborze oferty były więc wysokie kompetencje i doświadczenie wykonawcy, który miał dostarczyć zaawansowane technologicznie rozwiązanie, spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa – dodał.

 

Systemy UFG są niezbędne m.in. w procesie kalkulacji składki oraz weryfikacji on-line, gdzie ubezpieczony jest sprawca wypadku. W związku z tym projekt, trwający 8 miesięcy, był realizowany na działającym środowisku IT.

 

Wszystkie działania, wymagające wyłączenia systemów, realizowaliśmy pod dużą presją czasu. Mogliśmy je bowiem wykonać tylko w soboty i niedziele – powiedział Maciej Tur, Kierownik Projektu, Asseco Poland S.A. W ciągu 7 weekendów z sukcesem zrealizowaliśmy, m.in. migrację usług, testy, relokację sprzętu, proces przełączania środowisk oraz wymianę elementów infrastruktury. Ponadto w ramach projektu przygotowanych zostało 10 harmonogramów prac, które były monitorowane z dokładnością co do kwadransa – dodał.

 

W ramach projektu uruchomiony został podstawowy ośrodek przetwarzania danych, w kolokowanym data center, oraz przeniesiono niezbędny sprzęt do nowego centrum. Ponadto dostarczono zaawansowaną technologicznie infrastrukturę sieciową i bezpieczeństwa oraz serwerową i storage’ową. Uruchomione zostały także łącza sieciowe pomiędzy OI UFG oraz nowym ośrodkiem.
Rolę zapasowego ośrodka przetwarzania danych przejął dotychczasowy ośrodek podstawowy.

 

Asseco pełniło w tym projekcie podwójną rolę: dostawcy infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa oraz koordynatora prac pozostałych dostawców. Firma jest także odpowiedzialna za usługę utrzymania infrastruktury sieciowej i bezpieczeństwa przez kolejne 5 lat.

 

Kluczem do sprawnego oraz terminowego zrealizowania projektu było metodyczne podejście oraz ciągłe monitorowanie i zarządzanie ryzykami – powiedział Maciej Tur. Bardzo istotne było również duże zaangażowanie po stronie UFG i udana współpraca pomiędzy zespołami – dodał.

 

Z informacji gromadzonych przez UFG korzystają ubezpieczyciele oraz poszkodowani w kolizjach i wypadkach drogowych, także z krajów Unii Europejskiej. Ośrodek Informacji gromadzi też dane o reprezentantach firm ubezpieczeniowych (członków UFG), podobnie jak analogiczne instytucje w krajach unijnych. Dzięki temu można dochodzić odszkodowania we własnym kraju, niezależnie od tego, gdzie miał miejsce wypadek.

 

Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego gromadzi dane o ubezpieczeniach komunikacyjnych, wypadkach lub kolizjach, a także o wypłaconych odszkodowaniach – powiedział Robert Stachura, Z-ca Dyrektora Ośrodka Informacji UFG. Dostęp do tych informacji umożliwia optymalizację procesów biznesowych w zakładach ubezpieczeń – dodał.

 

Asseco jest sprawdzonym partnerem technologicznym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zbudowało Ośrodek Informacji i świadczy usługi związane z jego utrzymaniem, a także rozwojem. Zajmuje się też utrzymaniem systemu klasy ERP oraz jego integracją z trzema głównymi systemami dziedzinowymi UFG, które zbierają informacje z zakładów ubezpieczeniowych o polisach i szkodach komunikacyjnych, obsługują działania związane z identyfikowaniem nieopłaconych składek OC (plus egzekucja kar) oraz z likwidacją szkód w przypadkach, kiedy sprawca nie ma opłaconego ubezpieczenia OC (sprawy regresowe).

Zobacz także