Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Testuj oprogramowanie z ekspertami Asseco

Asseco Poland współpracuje z uczelniami z całej Polski. Jedną z nich jest Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (AMW), na której w październiku 2017 roku zostanie uruchomiony nowy kierunek studiów „Tester oprogramowania”. Jego program oraz założenia merytoryczne współtworzyli eksperci Asseco. Będą oni także prowadzić zajęcia z przyszłymi studentami i dzielić się swoim wieloletnim doświadczeniem, zdobywanym m.in. przy budowie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS (KSI ZUS) – największego systemu informatycznego w Polsce.

 

Uruchomienie nowego kierunku studiów „Tester oprogramowania” jest wynikiem umowy pomiędzy Akademią Marynarki Wojennej a Asseco Poland oraz Asseco Data Systems, która została podpisana 30 września 2016 roku. Porozumienie przewiduje organizację przez spółki z Grupy Asseco praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów tej uczelni, współpracę naukową w realizacji prac magisterskich oraz doktorskich, a także realizację wspólnych projektów informatycznych, również tych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

Czerpać wiedzę od najlepszych

Zajęcia prowadzone będą przez praktyków Asseco, dzięki którym studenci będą mogli nie tylko zdobyć praktyczne doświadczenie, ale również zobrazować sobie wyzwania w przyszłej pracy zawodowej i zdefiniować cele na przyszłość. Jednym z wykładowców będzie Grzegorz Wiśniewski, Ekspert ds. Technologii Zespołu Testów Oprogramowania, który posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte m.in. podczas budowy KSI ZUS – największego systemu informatycznego w Polsce. W swojej pracy zawodowej zajmuje się testami wydajnościowymi oprogramowania przekazywanego do systemu produkcyjnego oraz automatyzuje przypadki testowe produktów przeznaczonych do ostatecznego wdrożenia.

 

Wykładowcą, który również podzieli się swoją wiedzą ze studentami, jest Mirosław Olszowy, Zastępca Dyrektora Pionu Ubezpieczeń Społecznych w Asseco Poland. W trakcie trwającej już ponad 20 lat kariery zawodowej, zajmował się testowaniem oprogramowania przy projektach takich jak: KSI ZUS, System Likwidacji Szkód PZU (CSI PZU), Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz Zintegrowany System Informatyczny ZSI WARTA.

 

Studenci AMW na kierunku studiów „Tester Oprogramowania” uzyskają wiedzę na temat organizacji procesu produkcji oprogramowania, poznają najlepsze praktyki i uzyskają niezbędne informacje na temat warsztatu każdego testera. Wiedza poparta doświadczeniami, metodyki testowania oraz zasady dotyczące obsługi zgłoszeń oraz współpracy z zespołami wytwórczymi będą bardzo pomocne zarówno dla osób planujących swoją dalszą karierę po stronie wytwórcy oprogramowania, jak i dla tych, którzy będą reprezentować stronę klienta. Zajęcia teoretyczne będziemy uzupełniać ćwiczeniami praktycznymi i projektami. Chcemy również nauczyć studentów pracy w grupie ukierunkowanej na osiągnięcie wspólnego celu — powiedział Mirosław Olszowy.

 

Jedna droga, wiele ścieżek kariery

Celem studiów, które powstały w ramach współpracy Asseco i AMW jest przekazanie teoretycznych i praktycznych umiejętności z zakresu testowania oprogramowania, z uwzględnieniem wszystkich podstawowych typów, mechanizmów i procedur. Nie przywiązują one do jednego narzędzia czy technologii, ale pozwalają na poznanie szerokiej gamy zagadnień oraz ich praktycznych aspektów, które można będzie napotkać w pracy zawodowej. W trakcie dwóch semestrów nauki studenci dowiedzą się, jak wyglądają one w środowisku realnych, dużych projektów informatycznych. Co ważne, zdobyte w ten sposób umiejętności mają szansę być nie tylko początkiem udanej kariery zawodowej, ale dają również możliwość zetknięcia się z innymi obszarami produkcji oprogramowania.

 

Wiedza teoretyczna i praktyczne zetknięcie z zagadnieniami testowania oprogramowania otwiera szersze spojrzenie na sposób, w jaki oprogramowanie jest projektowane i tworzone. Absolwent może zajmować się wąskim polem testowania pojedynczych produktów, przygotowywać dla nich dane testowe, realizować testy, prowadzić analizy, tworzyć raporty – ale może też zajmować się szerokim spojrzeniem na cały system, przygotowywać dla niego testy automatyczne, monitorować, a także nadzorować jego działanie. Z racji specyfiki swojej pracy tester nabywa szerokiej wiedzy o systemie i łatwiej mu przejść do innych obszarów produkcji oprogramowania – analizy, projektowania, a nawet programowania – powiedział Grzegorz Wiśniewski.

 

Zostań testerem oprogramowania

Testerem oprogramowania może zostać każdy. Nie ma bowiem szczególnych wymagań wejściowych, żeby efektywnie brać udział w zajęciach. Wymagane jest jedynie ogólne obycie z komputerem, znajomość podstawowych pojęć i zasad. Kierunek przeznaczony jest dla osób, które choć nie są specjalistami od IT, to interesują się procesem tworzenia oprogramowania i chciałyby pracować przy jego przygotowywaniu. Jeżeli nawet posiadają braki w obszarze wiedzy informatycznej, to dzięki zainteresowaniu technologią będą mogły szybko i sprawnie zdobyć niezbędne umiejętności. Jako absolwenci mają szansę stać się specjalistami, których praca będzie stanowiła wartość dla każdego projektu informatycznego.

 

Asseco wspiera polskich programistów

Asseco nie tylko zatrudnia, ale również kształci polskich programistów. Nasi eksperci wykładają na uczelniach w całej Polsce, a najlepsi studenci i absolwenci mogą dołączyć do zespołu Asseco. Z myślą o ich rozwoju stworzyliśmy dwa autorskie programy Asseco 3P oraz Asseco Starter. Nasi pracownicy uczestniczą w największych projektach informatycznych dla firm z kluczowych sektorów gospodarki. Posiadają oni duże doświadczenie na różnych polach biznesowych i technologicznych związanych z testowaniem oprogramowania. To wartościowa wiedza praktyczna, która będzie bardzo przydatna dla wielu osób, które chcą pracować w branży IT.

Zobacz także