Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Rola państwa w rozwoju cyberbezpieczeństwa

Polska ma szansę na zajęcie pozycji lidera w sektorze cyberbezpieczeństwa. Kluczowym czynnikiem, żeby to osiągnąć będzie ścisła współpraca państwa z polskimi firmami z branży IT.

 

Zdzisław Wiater, dyrektor obszaru wojskowego Asseco Poland, podkreślił w artykule na stronie Wyborcza.pl, silne podstawy Polski do osiągnięcia kluczowej pozycji w sferze cyberbezpieczeństwa. Zaznaczył równocześnie, że główną rolę w osiągnięciu tego celu stanowi wsparcie państwa i współpraca sektora publicznego. Polskie władze powinny zadbać m.in. o stworzenie dla rodzimych firm z sektora IT przyjaznego otoczenia instytucjonalno-prawnego. Nadal pozostaje to obszar, który trzeba rozwijać.

 

Trudno sobie dziś wyobrazić budowę nowoczesnego, liczącego się w świecie państwa bez udziału krajowych firm informatycznych. Wiąże się to z cybersuwerennością, ale też pragmatyzmem ekonomicznym. Polska ma dziś do dyspozycji potencjał rodzimych firm IT, które mogą budować mocną pozycję gospodarki i bezpieczeństwa Polski – powiedział.

 

Rolą państwa jest również motywowanie sektora prywatnego do ciągłego rozwoju, ponieważ tylko dzięki temu polskie firmy z branży IT będą w stanie dostarczyć odpowiednie i efektywne rozwiązania zapobiegające cyberatakom.

 

Kraje takie jak Izrael, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dopracowały swoje polityki bezpieczeństwa cybernetycznego. Są świadome, jakie zagrożenia wiążą się z funkcjonowaniem społeczeństwa informacyjnego (…). Widać to też na przykładzie UE i NATO. Obie instytucje przejmują rolę kreatora potrzeb i rozwiązań oraz widzą konieczność zachęcenia podmiotów z sektora prywatnego do tworzenia elementów bezpieczeństwa cybernetycznego – dodał.

 

Czytaj więcej na stronie: wyborcza.pl

Zobacz także