Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Internetowe Biuro Obsługi Klienta w ENGIE EC Słupsk od Asseco

ENGIE EC Słupsk w ramach współpracy z Asseco Data Systems uruchomiło elektroniczne biuro obsługi klienta (eBOK). Tym samym umożliwiona została zdalna wymiana informacji między Spółką a jej klientami. Wprowadzono zdalny dostęp do wskazań z urządzeń pomiarowych oraz elektronicznego wykazu faktur za usługi ciepłownicze świadczone przez ENGIE EC Słupsk.

ENGIE EC Słupsk to jedna z siedmiu Spółek Grupy ENGIE, która od 40 lat dostarcza ciepło mieszkańcom Słupska i okolic. Przedsiębiorstwo ulepsza i doskonali proces obsługi klienta, wdraża nowe rozwiązania umożliwiające zdalną wymianę informacji. Mając na uwadze dobro klienta oraz pracowników, w związku z utrzymującym się zagrożeniem wywołanym przez pandemię koronawirusa, Spółka wdrożyła rozwiązanie oferowane przez Asseco Data Systems. Wdrożenie eBOK, czyli elektronicznego Biura Obsługi Klienta, pozwala na usprawnienie komunikacji z odbiorcami ciepła oraz udostępnienie informacji na temat realizowanych przez ENGIE EC Słupsk usług m.in. wykaz umów, rejestr faktur oraz historii odczytów na urządzeniach pomiarowych.

„Trwająca pandemia zupełnie zmieniła sposób naszej pracy. W trosce o pracowników oraz klientów ograniczyliśmy kontakty osobiste, a wszystkie sprawy załatwiane są drogą mailową lub telefoniczną. Jesteśmy świadomi zmieniających się oczekiwań naszych odbiorców i rosnącej roli cyfryzacji, dlatego zdecydowaliśmy się na unowocześnienie obsługi poprzez wdrożenie eBOK od Asseco Data Systems. Elektroniczne i w pełni zdalne biuro obsługi klienta odpowiedziało na nasze potrzeby, dzięki temu usprawniliśmy komunikację, zoptymalizowaliśmy pracę i umożliwiliśmy naszym klientom łatwy dostęp do danych – parametrów, analiz oraz faktur. Co więcej, za pośrednictwem eBOK nasi klienci mogą zgłaszać problemy z otrzymywanymi od nas usługami, jak i składać różnego rodzaju wnioski, które są przekazywane do pracowników odpowiedzialnych za ich obsługę i realizację, a o ich wyniku informujemy klientów na indywidualnym koncie w systemie” – podkreśla Agnieszka Jeziorska, Prezes Zarządu ENGIE EC Słupsk.

Kolejnym etapem unowocześniania systemu będzie wdrożenie ePłatności, które umożliwią sprawne uregulowanie wystawianych faktur za ciepło z wykorzystaniem systemu eBOK oraz portalu Przelewy24.

W ramach projektu realizowanego dla ENGIE EC Słupsk wdrożyliśmy rozwiązania, które podnoszą jakość obsługi i zapewniają bezpieczeństwo klientów oraz pracowników. Dzięki eBOK każdy z odbiorców usług ma możliwość zdalnego, rzeczywistego podglądu danych stanowiących podstawę do jego rozliczania i może kontrolować zgodność przekazanych elektronicznie odczytów z posiadanych urządzeń pomiarowych. Dostarczyliśmy wraz z systemem eBOK narzędzie do graficznych analiz, które w czytelny sposób ukazują zużycie energii cieplnej w poszczególnych lokalizacjach, co ułatwia podjęcie decyzji zarówno biznesowych, jak i czysto ekologicznych. Na potrzeby bazy danych klientów przedsiębiorstwa został zastosowany nowy system replikacji, dzięki czemu dane płatnika są udostępniane do systemu eBOK tylko w momencie, gdy ten loguje się na swoim koncie. Po wylogowaniu się klienta, dane są usuwane ze strefy internetu. Rozwiązanie to pozwala na ograniczenie ilości przechowywanych informacji, co niewątpliwie podnosi i tak już wysoki poziom zabezpieczeń” zaznacza Robert Walicki, Dyrektor Pionu Rozwiązań Komunalnych w Asseco Data Systems.

Zobacz także