Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Pełna obsługa i rozliczanie klienta online. Jak wejść na wyższy poziom cyfryzacji?

O cyfrowej komunikacji z klientem, usprawnianiu sprzedaży i rozliczeń oraz możliwościach, jakie daje cyfryzacja procesów opowiada Magdalena Kaczmarek, Dyrektor Działu Sprzedaży w Pionie Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland.

Jakie są obecnie największe wyzwania biznesu związane z obsługą klientów?

Pandemia w wielu aspektach zmieniła nasze podejście do życia. Spowodowała również zmiany naszych zachowań jako klientów i sprawiła, że dzisiaj znacznie więcej spraw załatwiamy przez internet. Otworzyło to nowe możliwości dla wielu firm, które w ten sposób mogły zwiększyć sprzedaż i dotrzeć do nowych klientów, o ile były na to gotowe pod względem technologicznym.
Dzisiaj digitalizacja i sprzedaż online jest dla wielu branż koniecznością, jednak firmy często borykają się z brakiem zaplecza informatycznego. Mają obawy związane z ewentualnymi kosztami migracji do kanałów online i nie zawsze wiedzą, jak wybrać najlepsze rozwiązanie. Dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, które nie mają rozbudowanych działów IT i muszą opierać swoją digitalizację o zasoby zewnętrzne.

W jaki sposób firmy mogą przyspieszyć transformację cyfrową i dostosować się do aktualnej sytuacji?

Kluczowe znaczenie ma tu wybór odpowiedniego rozwiązania. Obecnie firmy nie muszą posiadać systemu informatycznego zainstalowanego na własnych zasobach. Dzięki chmurze mogą korzystać z gotowego rozwiązania w postaci zewnętrznej usługi abonamentowej, za którą będą uiszczały okresowe opłaty. Takie podejście umożliwia ograniczenie kosztów wdrożenia, co może być szczególnie istotne dla małych i średnich firm. Co więcej, ten rodzaj outsourcing’u pozwala funkcjonować firmom bez rozbudowanych zasobów IT.

Czym kierować się przy wyborze najlepszego rozwiązania?

Kluczowe znaczenie ma elastyczność i skalowalność rozwiązania. Ważne jest, aby pozwalało na szybką i łatwą konfigurację, a czas jego uruchomienia był skrócony do minimum. Istotna jest również to, aby dopasować system do potrzeb oraz wielkości prowadzonego biznesu. Takie możliwości daje AUMS Portal Klienta. Jest to rozwiązanie oparte o IBM Cloud, które jest odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania wielu firm, które chcą usprawnić sprzedaż i podnieść jakość świadczonych usług. Tworząc ten system wykorzystaliśmy wieloletnie doświadczenia Asseco zdobyte w projektach zrealizowanych dla liderów rynku. Równocześnie zadbaliśmy o to, by był on łatwo dostępny dla mniejszych firm zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym.

Jakie możliwości zapewnia firmom AUMS Portal Klienta?

AUMS Portal Klienta to rozwiązanie nowej generacji, przeznaczone dla przedsiębiorstw, które chcą usprawnić cyfrową komunikację z klientami, dystrybucję faktur i informacji związanych z rozliczeniem. System umożliwia prostą i intuicyjną interakcję sprzedawca-klient. Pozwala na integrację wszystkich usług na jednej platformie internetowej i zapewnia szybkie wdrożenie oraz wysoki poziom dostępności poprzez usługę w chmurze. Umożliwia kompleksowy wgląd w dane wszystkich produktów i usług oferowanych poszczególnym klientom na każdym urządzeniu, niezależnie czy jest to komputer, tablet, czy smartfon. AUMS Portal Klienta ma bardzo szeroki zakres funkcjonalności, które można dowolnie dobierać w zależności od potrzeb danego biznesu.

Dla kogo jest ten produkt?

Rozwiązanie przeznaczone jest w zasadzie dla każdej firmy, która prowadzi sprzedaż i wystawia faktury dla swoich kontrahentów w sposób cykliczny. Jego przydatność ma znaczenie w sytuacji, gdy zmienia się wartość faktury. Przykładem może branża użyteczności publicznej np. energetyka, gaz, woda, ciepło, czy telekomunikacja, gdzie wartość rozliczenia w każdym okresie może być inna. Jest to uniwersalne rozwiązanie, które będzie też dużym wsparciem zarówno dla firm sprzedających swoje usługi online, jak np. najem wielkopowierzchniowy, firmy edukacyjne i szkoleniowe, usługi parkowania, czy nawet dla jednostek samorządowych.

Jakie korzyści zyskują firmy, które wdrożą to rozwiązanie?

Przede wszystkim zyskują dostęp do bezpiecznego i kompleksowego narzędzia, które wspiera sprzedaż online i pozwala dotrzeć do nowych klientów. Kolejną bardzo ważną korzyścią są oszczędności związane z utrzymaniem infrastruktury oraz systemów IT, a także pełne wsparcie Asseco, dzięki czemu firmy nie musza martwić się dostępnością oprogramowania. Firmy korzystają też z elektronicznej dystrybucji dokumentów rozliczeniowych. Paperless to nie tylko oszczędności związane z drukiem czy archiwizacją dokumentów, ale też znacznie szybszy i bardziej efektywny dostęp do danych.
AUMS Portal Klienta znacznie skraca „Time To Market” i pozwala na szybsze wprowadzanie nowej oferty na rynek, co niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności firmy.

A co zyskują klienci?

Przede wszystkim wygodę i oszczędność czasu. Swoje sprawy załatwiają online, szybko i bezpiecznie, bez wychodzenia z domu. Mogą samodzielnie sprawdzić faktury, saldo i wykonać natychmiastową płatność online. Mają też stały wgląd w warunki umowy i mogą w każdej chwili zweryfikować stan rozliczeń, zakres usług, czy też zdalnie zgłosić reklamację. Wychodzi to naprzeciw wzrostowi zaufania społecznego do usług online, na które wpływ miała pandemia.

Czy to oznacza, że chmura to najlepszy kierunek rozwoju systemów IT dla biznesu?

Zdecydowanie tak. Przyszłością są rozwiązania wykorzystujące tzw. chmurę hybrydową. Dają one największą elastyczność w zakresie miejsca uruchamiania aplikacji oraz przetwarzania danych. Rozwiązania chmurowe zapewniają wysoką skalowalność, wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo. Umożliwiają również budowanie rozmaitych modeli sprzedażowych opartych o szereg parametrów, jak np. realnie generowane obciążenie, liczbę użytkowników, transakcji, czy dokumentów. Rozwiązania dostarczane i rozwijane w modelu chmurowym pozwalają też na korzystanie z dodatkowych usług, które wynikają z rosnących potrzeb użytkowników, czy to w obszarze wsparcia obsługi, raportowania czy analityki. Przykładem takiej nowoczesnej aplikacji wykorzystującej przewagi technologiczne modelu chmurowego jest właśnie AUMS Portal Klienta.

Jak zatem sprawnie przejść do chmury?

W przypadku AUMS Portal Klienta jest to banalnie proste. Wystarczy wykupić abonament, dostarczyć do Asseco Poland elementy brandingu, które zostaną wprowadzone do systemu przez Asseco. Kolejnym krokiem jest przeniesienie danych z systemów dziedzinowych do nowego rozwiązania za pośrednictwem API, ale ten proces jest maksymalnie uproszczony, a Asseco zapewnia jego wsparcie i zadba o poprawność całego procesu.

Więcej informacji o AUMS Portal Klienta na stronie: https://bit.ly/32hdtgN

Rozmowa ukazała się na portalu Wysokie Napięcie.

Zobacz także