Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Nowy zasady raportowania zdarzeń medycznych dla laboratoriów

Na przełomie roku obowiązek raportowania zdarzeń medycznych w przypadku podwykonawstwa zostanie przeniesiony ze zleceniodawcy na zleceniobiorcę (podwykonawcę). W praktyce oznacza to, że w przypadku podwykonawstwa, informacje o przeprowadzonych badaniach laboratoryjnych zleconych przez lekarza będą teraz raportowane do SIM (P1) przez tego podwykonawcę, czyli np. laboratorium nie będące w strukturach podmiotu leczniczego, a nie podmiot zlecający (jak jest to obecnie). To odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na sugestie zgłaszane przez środowisko lekarskie, uwzględniające potrzeby uczestników systemu opieki zdrowotnej oraz strukturę właścicielską podmiotów udzielających świadczeń medycznych. Do czasu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia będzie jeszcze możliwe raportowanie na dotychczasowych zasadach.

Elektroniczna dokumentacja medyczna przyspiesza i upraszcza dostęp do informacji o stanie zdrowia pacjenta i przebiegu leczenia, a dzięki automatyzacji także skrócenie czasu, który lekarz musi poświęcić na pozyskanie i weryfikowanie informacji. Wyniki badań laboratoryjnych oraz opis innych badań diagnostycznych również stanowią elektroniczną dokumentację medyczną. Dlatego informacje na ich temat będą trafiać do Systemu Informacji Medycznej (SIM), a stamtąd będą mogły być pobierane przez innych świadczeniodawców i pacjentów. Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami obowiązek raportowania tego rodzaju informacji miały podmioty zlecające badania. Od przyszłego roku się to zmieni. Szczegółowe wytyczne dotyczące zmiany podmiotu raportującego zostaną zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Bezpieczeństwo danych

W związku z tą zmianą laboratoria (występujące w roli podwykonawcy) już teraz powinny przygotowywać się do spełnienia nowego obowiązku. Dane medyczne należą do kategorii najbardziej wrażliwych, dlatego kluczową kwestią jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ich przetwarzania. Pamiętajmy, że te dane są udostępniane w sieci. Jednym z ważnych elementów zapewnienia bezpieczeństwa jest stały monitoring i śledzenie potencjalnych prób niepowołanego dostępu do danych. Ważne jest również doświadczenie dostawcy rozwiązania, jego pozycja na rynku i zdolność sprawnego reagowania na zmiany.

Oferta Chmury dla zdrowia dla laboratoriów

Jednym z rozwiązań dostępnych na rynku jest usługa EDM LABO, rozwiązanie Chmury dla zdrowia, które zostało  stworzone  specjalnie  dla  laboratoriów. Chmura dla zdrowia to podmiot powołany przez Asseco i Chmurę Krajową specjalizujący się w cyfryzacji służby zdrowia, który realizuje wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w chmurze.  Oferowana przez nią usługa EDM LABO umożliwia sprawne zapisywanie oraz udostępnianie wyników badań laboratoryjnych. Pozwala na gromadzenie dokumentacji z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dokumenty gromadzone są w centrach danych zlokalizowanych na terenie Polski. Infrastruktura wykorzystana na potrzeby usługi monitorowana jest w trybie 24/7/365 przez wyspecjalizowany zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa – Security Operation Center (SOC). Usługa zapewnia zdalny dostęp do Elektronicznej  Dokumentacji Medycznej (EDM) indeksowanej na platformie P1. Ułatwia także spełnianie obowiązków prawnych nakładanych na laboratoria oraz eliminuje konieczność rozbudowy lokalnej infrastruktury sprzętowej na potrzeby obsługi, tworzenia i udostępniania EDM.

Po zakupie usługi EDM LABO laboratorium otrzymuje klucze do konfiguracji rozwiązania, konfiguruje oprogramowanie i może rozpocząć korzystanie z usługi, w tym może:

– zapisać dokumenty EDM,

– wyszukiwać dokumentację w rejestrze,

– odczytać i pobrać dokumenty EDM,

– zaindeksować i wyszukiwać dokumenty w systemie P1,

– udostępniać dokumentację innym świadczeniodawcom na platformie P

Jaki wariant wybrać?

W zależności od indywidualnych potrzeb klientom oferowane są do wyboru różne warianty usługi. Warianty te różnią się wielkością miejsca do przechowywania dokumentów i dostosowaną do tego mocą obliczeniową. Małym, średnim i większym laboratoriom oferowane są pakiety z 3, 6 lub 10 GB przestrzeni dyskowej o dostosowanej mocy obliczeniowej. Doświadczenie w sektorze zdrowia powoduje, że oprócz bezpiecznego i optymalnego rozwiązania dysponujemy dużym doświadczeniem i zapewniamy odpowiednią skalę działania. Nasze rozwiązania od wielu lat wspierają pracę jednostek medycznych w całej Polsce.

Więcej informacji: https://chmuradlazdrowia.pl/

Zobacz także