Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Oprogramowanie Asseco gotowe do obsługi e-Recepty

Od połowy lutego br. trwa pilotaż e-Recepty koordynowany przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z obowiązującą ustawą mają one trafić do powszechnego użytku od 1 stycznia 2020 r. Skutkuje to koniecznością przystosowania oprogramowania jednostek medycznych i aptek do możliwości ich wystawiania oraz realizacji. System Asseco Medical Management Solutions (AMMS) przeszedł z sukcesem testy integracyjne z Systemem P1. Tym samym Asseco Poland znajduje się na liście dostawców systemów gabinetowych, gotowych do obsługi informatycznej e-Recept.

Uzyskanie pozytywnej opinii wymagało przejścia przez Asseco szeregu scenariuszy na przeznaczonym do tego celu środowisku testowym, które zostało udostępnione przez CSIOZ w ramach warsztatów „Projectathon e-Recepty”. Wydarzenie odbyło się w dniach 19-20 marca 2018 r. Podczas spotkania sprawdzana była m.in. poprawność komunikacji, we wszystkich zaplanowanych transakcjach, pomiędzy platformą P1, a systemami usługodawców oraz zgodność elektronicznych dokumentów recept i jej realizacji z Profilami IHE: PRE i DIS oraz HL7 CDA zaimplementowanymi w P1.

AMMS jest w pełni gotowy do podłączania do centralnego systemu zapisywania recept w ramach platformy P1. Ma ona usprawnić obsługę pacjentów oraz ułatwić dostęp do danych medycznych i przyspieszyć proces zakupu leków – powiedział Krzysztof Groyecki Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Wprowadzenie elektronicznych recept ma m.in. wyeliminować problem wynikający z niepoprawnego odczytu pisma odręcznego, zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów poprzez ograniczenie możliwości wydania nieprawidłowego leku, czy umożliwić dostęp do historii wystawionych recept, dzięki czemu proces leczenia będzie lepiej skoordynowany.

 

***

Asseco Poland jest największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 25 lat tworzy zaawansowane technologicznie oprogramowanie dla firm i instytucji z kluczowych sektorów gospodarki. To obecnie największa spółka informatyczna w Europie Środkowej oraz szósty producent oprogramowania w Europie. Jest liderem na rynku rozwiązań informatycznych dla opieki zdrowotnej i producentem autorskich rozwiązań IT, z których korzysta ponad 450 szpitali w Polsce, jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, uzdrowiska, a także ponad 14 tys. przychodni i gabinetów lekarskich.

Zobacz także