Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Nowe oblicze obsługi klienta w Banku Spółdzielczym Ziemi Łęczyckiej

Postęp technologiczny wyznacza nowe kierunki rozwoju także dla bankowości spółdzielczej. Dlatego Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej pod koniec roku 2015 zdecydował się na wdrożenie systemu Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP), który daje klientom banków pełną swobodę w kształtowaniu bankowości elektronicznej. Jest to nowoczesne rozwiązanie pozwalające na udostępnianie produktów oraz usług w kanale internetowym i mobilnym. Zostało stworzone z myślą o współczesnym kliencie – jego indywidualnych potrzebach i preferencjach.

 

Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej to instytucja z wieloletnią tradycją, która doskonale rozumie potrzebę wykorzystania innowacyjnych rozwiązań dla sektora bankowego, jakie oferuje branża IT. Prowadzi działalność, polegającą nie tylko na typowej działalności biznesowej, ale również na realizacji misji na rzecz środowisk lokalnych. Bank dąży do rozwoju oraz wzmacniania pozycji jako wszechstronnej instytucji, dysponującej nowoczesnymi technologiami. Rozumie, że preferencje klientów wobec banków zmieniają się i w większym stopniu zależy im na użyteczności, intuicyjności, bezpieczeństwie oraz możliwości personalizacji proponowanych rozwiązań. Skupia się nie tylko na oferowaniu atrakcyjnych produktów i usług, ale również na udostępnieniu ich w przyjaznym środowisku. Były to powody, które zadecydowały o podjęciu współpracy Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej z Asseco Poland. Jej ukoronowanie stanowiła implementacja systemu Asseco CBP – rozwiązania, które pozwala na podniesienie poziomu obsługi klientów, korzystających usług bankowości internetowej i mobilnej. W ramach projektu Asseco było odpowiedzialne za konfigurację systemu a także wspierało jego parametryzację i asystowało przy uruchomieniu produkcyjnym. Realizacja projektu trwała miesiąc.

Od wielu lat współpracujemy z Asseco Poland, wdrażając przy udziale firmy kolejne systemy bankowe. Jako bank spółdzielczy staramy się rozwijać nie tylko bankowość tradycyjną, ale również wykorzystywać nowoczesne rozwiązania technologiczne. Nowe kanały dystrybucji usług finansowych znacząco wpływają na oczekiwania względem naszej oferty i są dużym wyzwaniem dla banków. Wiem, jak bardzo ważna z punktu widzenia dzisiejszego klienta jest dostępność cyfrowych kanałów komunikacji. Z jednej strony oczekuje on wsparcia profesjonalnego doradcy i możliwości wizyt w oddziale bankowym, z drugiej jednak spójnego, sprawnego i intuicyjnego dostępu do usług na dowolnym urządzeniu, w każdym miejscu i czasie. Naszym priorytetem było udostępnienie klientom najlepszych narzędzi, aby sprostać tym wymaganiom. Ten cel udało nam się zrealizować dzięki wdrożeniu systemu bankowości internetowej Asseco Customer Banking Platform – powiedział Radosław Kuleczka, Wiceprezes ds. Handlowych, Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej.

 

Dlaczego Asseco Customer Banking Platform?

Asseco CBP, który został stworzony z myślą o nowoczesnych instytucjach finansowych, okazał się systemem w pełni wychodzącym naprzeciw potrzebom Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej. Rozwiązanie spełnia najwyższe standardy w komunikacji z klientem. Jego główną cechą jest omnikanałowość – czyli zapewnienie spójnej, jednolitej obsługi. Dostęp do produktów i usług biznesowych dla użytkownika pozostają niezmienne niezależnie od tego, czy dostęp dokonywany jest z poziomu smartfona, komputera czy tabletu.

Omnikanałowość przyczynia się również do większego zaangażowania klienta banku w samoobsługowe, osobiste podejście do jego produktów, które zwykle stanowiły wyłączną domenę oddziału. Dzięki włączeniu klienta w proces obsługi, nie tylko wzrasta efektywność procesów, ale również możliwa staje się ich optymalizacja i automatyzacja, co z kolei powoduje dalszy wzrost efektywności działania całego banku.

Dzięki Asseco CBP klienci banków mają również możliwość dopasowania bankowości elektronicznej do swoich indywidualnych potrzeb: mogą zmieniać jej wygląd i dostępne funkcje, a specjalny butik z miniaplikacjami pozwala na jej dalszą, swobodną rozbudowę. Rozwiązanie Asseco Poland wykorzystuje technologię Responsive Web Design (RWD) i oferuje tę samą funkcjonalność na wszystkich urządzeniach mobilnych. Bazując na innowacyjnej koncepcji ekosystemu miniaplikacji, pozwala na swobodne i niezwykle szybkie kształtowanie produktów i usług bankowych jednocześnie na platformie bankowości internetowej i mobilnej.

Asseco Customer Banking Platform pozwala bankowi na osiąganie korzyści biznesowych poprzez swobodne kształtowanie oferowanych usług. System daje możliwość bieżącego reagowania na potrzeby klientów. Jest to bardzo istotne na tak konkurencyjnym rynku, jakim jest rynek bankowy. Rozwiązanie spełnia indywidulne potrzeby każdego klienta i zapewnia pełną swobodę w kształtowaniu bankowości elektronicznej. Najważniejsze informacje z punktu widzenia użytkownika przedstawiane są w prosty i czytelny sposób. Każdy z nich samodzielnie podejmuje decyzję o tym, do których funkcji chce mieć szybki dostęp. Inne elementy mogą pozostać ukryte do chwili, gdy staną się potrzebne. Z bankowości elektronicznej skorzystać można w dowolnej chwili zarówno z urządzenia mobilnego, jak i stacjonarnego. System daje nam również możliwość szybkiego przygotowania i udostępnienia klientom nowych funkcjonalności poprzez dołączanie kolejnych miniaplikacji oferujących nowe funkcje lub aktualizowanie już istniejących do nowszych wersji. To jest prawdziwa smartbankowość – powiedział Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych, Asseco Poland.

 

Satysfakcja klientów podniesiona w miesiąc

W ramach realizowania misji banku, pod koniec roku 2015, jego zarząd podjął decyzję o wdrożeniu nowego systemu bankowości internetowej. Miał on być dopasowany do oczekiwań nowoczesnych klientów i uwzględniać ich indywidualne preferencje. Bank sięgnął po autorskie rozwiązanie Asseco Poland – w lutym 2016 roku zamówiony został innowacyjny produkt Asseco CBP. Jego uruchomienie zaplanowano na marzec. W tym krótkim czasie firma zobowiązała się wykonać wszystkie zadania związane z uruchomieniem produkcyjnym system.

Założone prace zostały wykonane zgodnie z przyjętym harmonogramem – Asseco Customer Banking Platform uruchomiono produkcyjnie w marcu 2016 roku. W tym samym miesiącu doszło również
do udostępnienia platformy wszystkim klientom banku. Natomiast w czerwcu wyłączono system bankowości elektronicznej używany przed wdrożeniem.

Wdrożenie nowego systemu bankowości elektronicznej zostało przeprowadzone przez Asseco Poland w bardzo krótkim czasie i przebiegło zgodnie z przyjętymi założeniami. Trzeba przy tym podkreślić, że nasi klienci bardzo pozytywnie ocenili wprowadzone rozwiązanie. Dostosowanie naszej bankowości elektronicznej do ich oczekiwań, było głównym celem, który sobie stawialiśmy. Dziś mogę powiedzieć, że udało się go osiągnąć. To kolejny krok jakościowy w działalności naszego banku – podkreślił Radosław Kuleczka.

 

Kluczowe korzyści

Wśród kluczowych korzyści, które bank osiągnął dzięki wdrożeniu, należy wymienić:

  •  udostępnienie klientom innowacyjnej technologii, umożliwiającej swobodny dostęp do bankowości elektronicznej zarówno z urządzeń mobilnych, jak i stacjonarnych,
  •  zaspokajanie indywidualnych oczekiwań klientów,
  •  dostęp do elastycznej platformy, którą w przyszłości można w prosty sposób modyfikować i rozwijać,
  •  możliwość skutecznego dotarcia do klientów z ofertami i promocjami,
  •  umocnienie pozycji i wizerunku nowoczesnej instytucji finansowej.

 

Zobacz także