Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak budować nowoczesną bankowość spółdzielczą?

Bankowość spółdzielcza jest oparta o wartości współuczestnictwa, współpracy i współodpowiedzialności za drugiego człowieka. Polska bankowość spółdzielcza, chcąc zwiększyć swój udział w rynku młodych klientów, powinna im to uświadomić. Nowe pokolenie jest bowiem  przyszłością i gwarancją rozwoju biznesu. 

Aby tych młodych ludzi pozyskać do banków spółdzielczych, potrzebna jest nowoczesna technologia i Asseco ją bankom spółdzielczym dostarcza – powiedział Marek Lulek, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych, Asseco Poland. Potrzebna jest jednak jeszcze jedna rzecz, a mianowicie powiedzenie tym młodym ludziom, że wartości, które oni dzisiaj wyznają, są tymi samymi wartościami, które budowały bankowość spółdzielczą – dodał.

Zobacz także