Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Grupa Asseco umacnia pozycję w Afryce

Asseco Software Nigeria (ASN), spółka należąca do Grupy Asseco, podpisała dwa nowe kontrakty w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym w Nigerii. Będą one realizowane we współpracy z Asseco Poland oraz Asseco Central Europe. Jest to kolejny krok w kierunku umocnienia obecności Grupy Asseco na rynku afrykańskim.

 

Pierwszy projekt będzie realizowany dla Access Bank, jednego z 5 największych banków w Nigerii. W ramach umowy ASN wraz Asseco Poland wdroży Swift Confirmation Matching Module – część rozwiązania def3000/Treasury. Moduł ten pozwala na domykanie transakcji bankowych poprzez sparowanie ich z potwierdzeniem, otrzymywanym z systemu Swift. Planowany termin zakończenia prac to trzeci kwartał 2016.

 

Druga umowa została zawarta z Wapic Insurance, które jest jedną z wiodących firm ubezpieczeniowych w Nigerii. Asseco Software Nigeria wraz z Asseco Central Europe wdrożą rozwiązanie StarINS. Jest to core’owy system ubezpieczeniowy, należący do słowackiej spółki. Planowany termin zakończenia prac to drugi kwartał 2017 r.

 

Afryka jest strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy Asseco. Cieszę się, że jako Asseco Software Nigeria sukcesywnie budujemy naszą pozycję i zdobywamy nowe kontrakty w tak ważnych sektorach, jak bankowość i ubezpieczenia. Obie nowe umowy są potwierdzeniem skutecznej współpracy spółek z Grupy w ekspansji zagranicznej – powiedział Simon Melchior, CEO, Asseco Software Nigeria.

 

Wdrożenie w Wapic Insurance jest kolejnym kontraktem, realizowanym dla sektora ubezpieczeniowego w Nigerii. W czerwcu 2015 roku ASN podpisało umowę z Zenith Insurance, które jest również jednym z liderów na tamtejszym rynku. W ramach umowy ASN wdroży rozwiązanie własne o nazwie ASIRA, dedykowane od obsługi polis na życie. Planowany termin zakończenia prac to drugi kwartał 2016 r.

Zobacz także