Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wykona mapy lotnicze nigeryjskiego stanu Lagos systemami bezzałogowymi

Asseco wykona mapy lotnicze całego stanu Lagos za pomocą dostarczanych wcześniej systemów bezzałogowych wyposażonych w oprogramowanie Asseco GCS (Ground Control Station). Projekt jest kontynuacją współpracy z Ministerstwem Nauki i Technologii nigeryjskiego stanu Lagos oraz Asseco Nigeria. Jest to pierwsze w Afryce mapowanie tak dużego obszaru, ponad 3.5 tys km2, przy pomocy dronów. W ramach tego projektu Asseco Poland dostarcza kolejne systemy bezzałogowe, usługi doradcze oraz szkolenia.

Projekt, w który zaangażowane jest Asseco, jest istotnym elementem rozwijanego przez stan Lagos systemu informacji geograficznej (eGIS). Celem jest pozyskiwanie map rozległego obszaru aglomeracji, które następnie zostaną przetworzone i udostępnione na geoportalu. Analiza danych pozwoli na efektywniejsze planowanie rozwoju regionu, zarządzanie jego zasobami w zakresie gospodarki przestrzennej, jak również monitoring zanieczyszczeń środowiska. To także cenne źródło informacji dla mieszkańców oraz inwestorów.

Kilkuletnia współpraca z Ministerstwem Nauki i Technologii nigeryjskiego stanu Lagos jest kontynuowana oraz rozszerzana przy kolejnych projektach. Trzy lata temu dostarczyliśmy samoloty bezzałogowe do wykonania nalotów fotogrametrycznych, jednak ze względów administracyjnych mapowanie regionu może odbyć się dopiero teraz. To pierwszy tak duży projekt w Afryce, gdzie analizie zostanie poddane ponad 3.5 tys km2 terenu za pomocą systemów bezzałogowych z autorskim oprogramowaniem. Realizacja odbywa się przy współpracy z Asseco Nigeria, dzięki czemu następuje transfer wiedzy, co umożliwi nam podejmowanie kolejnych międzynarodowych wyzwań –  podkreśla Tomasz Mosiej, Dyrektor w Pionie Organizacji Międzynarodowych i Rozwiązań dla Sektora Bezpieczeństwa, Asseco Poland.

Afryka jest strategicznym kierunkiem rozwoju Grupy Asseco. Cieszę się, że jako Asseco Nigeria sukcesywnie budujemy naszą pozycję i zdobywamy nowe kontrakty, wspierając przy tym rozwój kraju. Zmapowanie terenu stanu Lagos to ogromny skok technologiczny i szansa na szybszy rozwój regionu. To także szansa dla Asseco Nigeria na poszerzanie swoich kompetencji oraz wypracowywanie międzynarodowej współpracy. To kolejny projekt, który pokazuje nam, jak ogromny potencjał mamy działając jako grupa – mówi Simon Melchior, CEO, Asseco Software Nigeria.

Projekt mapowania terenu stanu Lagos ma zostać zrealizowany w 2022 roku.

Zobacz także