Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Do czego służy klientom korporacyjnym multibanking?

Jak wynika z raportu „Bankowość Korporacyjna dziś i w przyszłości” głównym powodem, dla którego klienci korporacyjni korzystają z ofert wielu banków jest finansowanie swojej działalności oraz konieczność poszukiwania optymalnej oferty. Temat komentuje Marek Brańka, Z-ca Dyrektora Pionu Banków Komercyjnych oraz Dyrektor Departamentu Systemów Omnikanałowych, Asseco Poland. Raport jest dostępny do pobrania na stronach: ebp.asseco.com oraz abp.asseco.com. Partnerem projektu jest HSBC Bank Polska.

Zobacz także