Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Dlaczego tak? e-Usługi dla pacjentów

W jaki sposób e-usługi zmieniają sektor opieki zdrowotnej? Dlaczego elektroniczna dokumentacja medyczna ma tak duże znaczenie dla zwiększenia efektywności leczenia? Jak w tym zakresie wypada Polska na tle krajów Europy Zachodniej? M.in. o tym rozmawiali Rafał Czubik, Zastępca Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland; Dominika Olszewska Key Account Manager, IBM oraz Robert Stanilewicz w programie „Dlaczego Tak”, w którym w prostych słowach opowiadamy o cyfryzacji biznesu i nie tylko.

Nowe elektroniczne transgraniczne usługi zdrowotne będą stopniowo wdrażane w 25 krajach Unii Europejskiej do końca 2025 roku*. System My Health@EU pozwoli państwom członkowskim na bezpieczną i wydajną wymianę danych medycznych pacjentów. Dlaczego pełna dostępność i uniwersalność danych pacjenta jest tak ważna? Lekarz, do którego pacjent udaje się po raz pierwszy musi opierać się na informacjach otrzymanych od niego. Dzięki wykorzystaniu systemów zapewniających wymianę danych pomiędzy placówkami, lekarz może bazować nie tylko na informacji od pacjenta, ale również historii choroby dostępnej na jego koncie.

Wejście z tego typu systemami do chmury medycznej powoduje, że każdy lekarz niezależnie od tego, gdzie się znajduje, np. lekarz, do którego udamy się, będąc na wakacjach, będzie miał dostęp do całej historii naszego leczenia właściwie tylko i wyłącznie na podstawie naszej zgody. Dzięki temu będzie mógł świadomie podejmować swoje decyzje nawet takie doraźne i jednorazowe, a kolejny lekarz, kiedy wrócimy do kraju będzie wiedział, że takie interwencje medyczne miały miejsce – powiedział Rafał Czubik, Zastępca Dyrektora Pionu Opieki Zdrowotnej, Asseco Poland.

Poziom cyfryzacji

W Polsce cyfryzacja sektora ochrony zdrowia postępuje, jednak nadal jest na dużo niższym poziomie niż w krajach Europy Zachodniej.

W polskim sektorze ochrony zdrowia mamy obecnie scyfryzowanych ok. 10 proc danych. Założenie jest takie, żeby poziom ten był w granicach 60-80 proc. Przykładowo w Danii jest to 80-90 proc. – powiedziała Dominika Olszewska Key Account Manager, IBM. Powinniśmy patrzeć na to, co dzieje się na świecie i z tego czerpać. IBM brał udział w cyfrowej transformacji w krajach takich jak Dania czy Wielka Brytania. Syfryzowaliśmy tam dane i zbudowaliśmy główną bazę dostępu do nich. Ułatwia to teraz lekarzom obsługę pacjenta. Trzeba bowiem pamiętać, że w tym wszystkim najważniejszy jest właśnie pacjent – dodała.

Więcej o ofercie rozwiązań chmurowych: www.chmuradlazdrowia.pl

* Źródło ec.europa.eu

Zobacz także