Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Czas zawalczyć o klienta

Jak bank może szybko reagować na zmieniające się potrzeby klientów indywidualnych i korporacyjnych? Jak może osiągnąć biznesową „zwinność” przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa? W jaki sposób może budować trwałe relacje z klientami? Odpowiedzią na te wyzwania są nowoczesne produkty: Asseco Customer Banking Platform (Asseco CBP), Asseco Enterprise Banking Platform (Asseco EBP) oraz Asseco Advisory Banking Platform (Asseco ABP). Dzięki nim instytucje mogą zrobić kolejny krok w budowie prawdziwie nowoczesnych usług bankowych.

Banki powinny sprawnie identyfikować oczekiwania swoich klientów i skutecznie je adresować, zaś swoją działalność w tym obszarze opierać na tzw. „user experience” – czyli sumie wszystkich wrażeń, jakie odnosi użytkownik w relacjach z obsługującym go bankiem. Satysfakcja klienta z oferowanych przez bank usług, wymaga coraz bardziej wyrafinowanych rozwiązań technologicznych, które umożliwią stworzenie produktów „szytych na miarę”, uwzględniających aktualny kontekst czasu, miejsca oraz potrzeb klienta. Są to wyzwania, którym muszą sprostać nowoczesne instytucje finansowe. W jaki sposób mogą one osiągnąć ten cel?

Klient banku jest dzisiaj mobilny, a operacje bankowe wykonuje „przy okazji” swoich codziennych obowiązków. Od banku oczekuje narzędzi, które zapewnią mu te same funkcjonalności, tę samą ergonomię i intuicyjność obsługi, niezależnie od tego, czy korzysta ze smartfona, tabletu czy komputera. Dlatego Asseco stworzyło systemy Asseco CBP oraz Asseco ABP, które pozwalają bankom na realizację strategii omnikanałowej. Dzięki temu integrują wszystkie kanały komunikacji z klientem w jedno spójne środowisko, zapewniające jednolite i przenikające się procesy obsługi.

Wiele kanałów, jedno doświadczenie

Technologia IT staje się nieodzownym elementem budowania wartościowych i długotrwałych relacji z klientami. Przykładem takiego systemu jest Asseco CBP, które stanowi unikalne rozwiązanie dla bankowości internetowej i mobilnej. Bazuje ono na innowacyjnej koncepcji wewnętrznego ekosystemu miniaplikacji, która stwarza nieograniczone możliwości udostępniania szerokiej gamy spersonalizowanych produktów oraz usług. Jedną z jego cech wyróżniających są szerokie możliwości dostosowywania funkcjonalności bankowości internetowej do potrzeb i zwyczajów klienta, zarówno przez niego samego, jak i przez bank.

Otwarta architektura rozwiązania pozwala na swobodną rozbudowę katalogu miniaplikacji oraz udostępnianie dodatkowych produktów oraz usług nie tylko z domeny bankowej. Funkcjonalności, takie jak przegląd rachunków, obsługa przelewów czy zarządzanie finansami mogą być aranżowane na dowolną ilość sposobów i równolegle udostępniane wielu grupom klientów. Oni, natomiast w zależności od potrzeb sami mogą dobierać, usuwać lub reorganizować wygląd i funkcjonalność swojej bankowości. Bank tym samym, zyskuje dowolność w kreowaniu oferty dla wybranych grup klientów, nie odbierając im swobody decyzji.

System Asseco CBP został zaprojektowany zgodnie z zasadami RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego klient korzysta w danym momencie. Ponadto otwartość architektury rozwiązania pozwala na opracowywanie nieograniczonej liczby miniaplikacji, o dowolnej skali złożoności. Mogą być one tworzone i rozwijane przez różnych dostawców oprogramowania, co daje dużą swobodę działania.

Nowa odsłona bankowości korporacyjnej

Nowoczesna bankowość wymaga również świeżego spojrzenia na przedsiębiorstwo i zapewnienia mu efektywnego i bezpiecznego zarządzanie finansami. Dlatego właśnie Asseco stworzyło nowy system bankowości internetowej. Asseco EBP dla klienta korporacyjnego rozwiązuje najczęstsze problemy przedsiębiorcy związane z obsługą finansów. Umożliwia zarządzanie płynnością finansową poprzez aktywne monitorowanie transakcji w różnych walutach, predykcję sald rachunków bankowych, bezpieczne zarządzanie środkami finansowymi oraz analizę przychodów i wydatków. Dzięki pełnemu widokowi wszystkich rachunków, użytkownik zyskuje kompletną wiedzę o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ma także możliwość tworzenia grup autoryzacyjnych oraz szablonów uprawnień dla poszczególnych użytkowników. Rozwiązanie Asseco pozwala również na usprawnienie kontaktu z bankiem czy procesu obsługi wniosków bankowych. Zapewnia przy tym integrację z systemami finansowo-księgowymi klientów korporacyjnych oraz bezpieczeństwo realizowanych transakcji.

Nic nie zastąpi rozmowy z doradcą

Bankowość przyszłości to także ewolucja w bezpośrednich kontaktach z klientem. Oddziały w dalszym ciągu są ważnym elementem w działalności instytucji finansowych, dlatego także powinny wykorzystywać narzędzia IT, które w coraz większym stopniu pozwalają na personalizowanie oferty bankowej i budowanie pozytywnych relacji z klientem. Takie właśnie możliwości daje platforma Asseco ABP, która stanowi kompleksowe i skuteczne wsparcie pracowników banku w oddziale, call center, a nawet w terenie.

Podobnie jak Asseco CBP, system zbudowany został w oparciu o ekosystem miniaplikacji. Dzięki temu pracownik banku może w pełni dostosowywać jego funkcjonalności, do swoich potrzeb osobistych, czy też wymagań związanych z pełnioną funkcją. Czytelne ekrany informują o jego obecnej sytuacji finansowej i zakupionych produktach. W formie podpowiedzi doradcy wyświetlane są również informacje uzupełniające, które stwarzają możliwość rozpoczęcia rozmowy nie tylko o aktualnych sprawach klienta, ale również o dodatkowych produktach, którymi może być on zainteresowany. Wszystkie funkcjonalności Asseco ABP są dostępne zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych. Rozmowę z klientem można więc prowadzić w wydzielonym pomieszczeniu, w mniej formalnej atmosferze, prowadząc symulacje i dokładnie objaśniając, co zyska dzięki sięgnięciu po konkretny produkt.

Asseco ABP daje pracownikowi bankowemu nieograniczone możliwości jednoczesnego udostępniania i promowania produktów oraz usług zarówno w kanale tradycyjnym, internetowymi jak i mobilnym. Umożliwia nie tylko dopasowanie miejsca, formy i czasu dotarcia do klienta, ale również pozwala na przewidywanie jego zachowań, a nawet kreowanie przyszłych potrzeb.

Ważną cechą rozwiązania jest również otwartość na integrację z partnerami zewnętrznymi, szczególnie tymi, którzy ofertują rozwiązania rozszerzające możliwości systemu. Funkcjonalności wykorzystujące biometrię (głosu, twarzy czy odcisku palca) pozwalają bankom na użycie nowoczesnych metod uwierzytelniania klienta zarówno w oddziale, jak i kanałach bezpośrednich. Asseco Advisory Banking Platform wykorzystuje także technologię beacon, która pozwala na efektywne wsparcie interakcji z klientem odwiedzającym oddział. W wersji podstawowej może być to np. wysłanie wiadomości powitalnej na smartfon lub też udostępnienie ankiety dotyczącej poziomu satysfakcji klienta. Rozwiązania bardziej zaawansowane pozwalają zaś na zarządzanie kolejką oczekujących, czy też przekazywaniem spersonalizowanych informacji dotyczących nowej oferty banku.

O kierunkach i kształcie rozwoju usług bankowych już od dawna decyduje klient. Jego potrzeby coraz bardziej związane są z dynamicznym rozwojem świata IT, dzięki któremu zyskał dużą swobodę w wyborze najlepszych dla siebie rozwiązań. Umiejętne korzystanie z nowoczesnych technologii stanowi ważny element rozwoju sektora bankowego. Nie można zapominać jednak, że bankowość przyszłości powinna przede wszystkim doskonale rozumieć potrzeby klienta i skutecznie je adresować. Jest on dzisiaj partnerem, z którym konieczne jest budowanie trwałych relacji.

Autor: Marek Brańka, Dyrektor Departamentu Systemów Omnikanałowych w Asseco Poland

Więcej informacji o rozwiązaniach Asseco na:

http://cbp.asseco.com/

http://abp.asseco.com/

Wypowiedź ukazała się w miesięczniku BANK 2017/11

Zobacz także