Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco zajmie się największym systemem zarządzania dokumentacją w Polsce

Asseco Poland podpisało umowę z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) na bieżącą administrację i utrzymanie systemu informatycznego Archiwum. Realizacja projektu rozpocznie się z końcem marca i potrwa kolejne 4 lata. Wartość umowy wynosi 4,9 mln zł brutto.

 

Asseco ma zapewnić nieprzerwane działanie oraz wykonać modyfikacje systemu Archiwum, który jest największym w Polsce systemem klasy EZD, czyli elektronicznego zarządzania dokumentami. Unifikuje on i standaryzuje procesy biznesowe związane z obsługą dokumentów w całym KRUS, umożliwia centralizację archiwizacji dokumentów papierowych oraz wymusza zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami. Ponadto, powoduje znaczną redukcję kosztów obsługi dokumentów, a także znacznie skraca średni czas obsługi spraw.

 

KRUS to instytucja obsługująca polskich rolników, m.in. w zakresie ubezpieczeń społecznych i opłacania związanych z nimi składek oraz przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego, wypadkowego, chorobowego jak również macierzyńskiego.

Zobacz także