Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco kontynuuje współpracę z KRUS

Asseco Data Systems przez kolejne 4 lata będzie obsługiwało system informatyczny do obsługi  świadczeń emerytalno-rentowych „Farmer”. Wartość podpisanej z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego umowy to ponad 77,5 mln zł netto.

Stworzony przez Asseco system obsługujący proces przyznawania i wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w KRUS realizuje potrzeby 1,3 mln ubezpieczonych tam rolników i ich rodzin. Z tej infrastruktury korzysta 1,4 tysiąca pracowników KRUS w 47 lokalizacjach. Replikowana w czasie rzeczywistym baza danych Kasy dziennie wykonuje 3 mln komend odczytu.

Z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego współpracujemy już 28 lat, dostosowując jej system informatyczny do zmieniających się potrzeb, standardów technologicznych i nowych przepisów prawnych. Cieszę się, że będziemy za ten proces odpowiedzialni również przez kolejne lata – powiedział Lech Szczuka, wiceprezes Asseco Data Systems, odpowiedzialny za Obszar Rozwiązań Dedykowanych.

„Farmer” poprzez system Workflow, współpracuje  także z innymi systemami KRUS oraz dostarcza dane dla instytucji centralnych. Zawarta z KRUS umowa przewiduje bieżące, całodobowe utrzymanie systemu oraz dostosowywanie do nowych wymagań organizacyjnych i prawnych. Asseco Data Systems oprócz utrzymania produkcyjnego systemu zapewni również bieżące wsparcie techniczne jego użytkownikom.

Zobacz także