Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Stworzone przez Asseco systemy informatyczne KRUS mają już 20 lat!

Dokładnie 20 lat temu powstały systemy FARMER i nSIU. Sworzone przez Asseco Data Systems rozwiązania IT stanowią podstawę realizowania  ubezpieczeń i świadczeń społecznych dla 1,3 mln rolników i ich rodzin ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Asseco Data Systems współpracuje z KRUS od 28 lat. Naszym najważniejszym zadaniem jest zapewnienie tej instytucji ciągłości działania. To od systemów informatycznych zależy bowiem terminowość i poprawność wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych. Od 1998 r. jesteśmy odpowiedzialni za funkcjonowanie systemu Farmer, który obsługuje i wylicza świadczenia emerytalno-rentowe, a także nSIU – centralnego systemu informatycznego KRUS-u do obsługi ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, świadczeń krótkoterminowych i wypadków w rolnictwie. W ciągu tych lat oba systemy były poddawane wielu modyfikacjom wynikającym zarówno ze zmieniającego się otoczenia technologicznego, jak i konieczności dostosowania do wchodzących w życie zmian prawnych. Najnowsza wersja Farmera została wdrożona w grudniu 2016 r., natomiast w czerwcu 2018 r. wdrożyliśmy nową wersję systemu nSIU. System ten jest zintegrowany z innymi systemami państwowymi i wymienia dane z Rejestrem PESEL, systemami NFZ, MRPiPS oraz PFRON. W maju 2018 r. podpisaliśmy umowę na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który integruje wszystkie systemy wewnętrzne KRUS-u.

Systemy informatyczne stworzone dla KRUS przez Asseco obsługiwane są w modelu współpracy na zasadzie outsourcingu. Korzysta z nich ponad 5.500 użytkowników –  pracowników Centrali KRUS oraz wszystkich jednostek organizacyjnych w całym kraju. Dziennie odnotowuje się nawet 17 mln operacji odczytu.

W infrastrukturze informatycznej KRUS zastosowaliśmy  najnowsze technologie wykorzystywane przy zbieraniu, analizie i przetwarzaniu danych. Stabilne środowisko do przetwarzania tak dużej ilości danych zapewniają rozwiązania dedykowane w postaci złożonych systemów klasy mainframe i wydajnego silnika bazy danych ADABAS oraz transakcyjnej bazy danych ORACLE przetwarzającej 8 TB danych. Stworzenie i trwający przez 20 lat stały rozwój tak strategicznych dla funkcjonowania kraju systemów to nie tylko niepowtarzalne doświadczenie dla naszego zespołu, ale również wielki wkład w tworzenie polskiej informatyki. – powiedział Lech Szczuka, wiceprezes Asseco Data Systems odpowiedzialny za Obszar Świadczeń Społecznych.

 

Zobacz także