Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco zadba o „Farmera”

Asseco Poland w konsorcjum z należącymi do Grupy Asseco spółkami – ZETO Bydgoszcz oraz Unizeto Technologies – podpisało z KRUS umowę na kompleksową obsługę systemu informatycznego, wspomagającego obsługę świadczeń emerytalno-rentowych 1,3 mln rolników. Wartość projektu to ponad 92 mln zł brutto.

 

Projekt obejmuje rozwój i eksploatację systemu informatycznego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, który jest wykorzystywany do obsługi świadczeń emerytalno-rentowych rolników. Dzięki temu KRUS będzie mógł kontynuować, m.in. terminową wypłatę świadczeń i obsługę wniosków oraz dostosowywać swoje procesy do zmian w przepisach prawnych. Czas trwania umowy to 4 lata.

 

Będziemy obsługiwać system centralny KRUS, wykorzystywany przez 1,4 tys. pracowników z 47 lokalizacji – powiedział Andrzej Dopierała, wiceprezes Asseco Poland. Zadaniem, które mamy zrealizować,  jest jednak nie tylko utrzymanie systemu, ale także jego rozwój. Nasi specjaliści będą odpowiedzialni m.in. za zapewnienie, uruchomienie i administrację dwóch ośrodków obliczeniowych, jak również modyfikację systemu, tak aby spełniał on oczekiwania KRUS oraz był dostosowywany do zmian prawnych – dodał.

 

Dodatkowo wykonawca uruchomi system w wersji usługowej, zintegrowanej z platformą Workflow. Platforma usprawnia przetwarzanie i przepływ danych, jak również integruje systemy dziedzinowe używane przez KRUS do obsługi ubezpieczeń, świadczeń oraz do zarządzania obiegiem dokumentów i archiwizacji.

 

Twórcą systemu Farmer jest należąca do grupy Asseco spółka ZETO Bydgoszcz.

 

KRUS to instytucja obsługująca polskich rolników, m.in. w zakresie ubezpieczeń społecznych i opłacania związanych z nimi składek oraz przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń: emerytalno-rentowego, wypadkowego, chorobowego jak również macierzyńskiego.

Zobacz także