Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco z największym zyskiem netto na Podkarpaciu

Asseco Poland zajęło 1. miejsce w kategorii „Największych przedsiębiorstw Podkarpacia wg zysku netto w 2019 r.” w XIV edycji rankingu opublikowanego przez gazetę „Nowiny”. Firma została też liderem spółek giełdowych Podkarpacia pod względem kapitalizacji. Drugie miejsce w tej kategorii zajęło Asseco South Eastern Europe.

Zysk netto Asseco Poland wyniósł w 2019 r. blisko 207 mln zł i był o ponad 40 mln zł wyższy niż rok wcześniej. Z kolei kapitalizacja na koniec tego okresu wyniosła prawie 5,3 mld zł. Dodatkowo, zatrudniając blisko 2,2 tys. pracowników, Asseco Poland zajęło 3. miejsce w kategorii „Największych przedsiębiorstw Podkarpacia wg wielkości zatrudnienia”.

Ranking „Złota Setka Firm Podkarpacia” jest organizowany przez gazetę „Nowiny”, przy współudziale podkarpackiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Zobacz także