Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco wzmacnia kompetencje w sektorze kosmicznym

Asseco Poland i Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) rozpoczęły projekt, w ramach którego powstanie narzędzie wykorzystywane w zarządzaniu misjami kosmicznymi. Zostanie on zrealizowany w ciągu 12 miesięcy. Jego wartość wynosi ok. 1 mln złotych netto.

 

Asseco Poland będzie odpowiedzialne za wytworzenie aplikacji, które służą do monitorowania i zarządzania misjami eksperymentalnymi z wykorzystaniem satelitów typu CubeSat. Narzędzie noszące roboczą nazwę EUD4MO (EGOS User Desktop 4 Mission Operations Services) zapewni łatwy dostęp do funkcjonalności udostępnianych rozproszonej grupie odbiorców przez serwisy MOSCM (Mission Operation Services for Monitoring and Control) co pozwoli m.in. monitorować parametry urządzeń i oprogramowania oraz zdalnie wywoływać wybrane działania.
To część projektu, mającego doprowadzić do udostępnienia identycznych systemów zespołom z różnych części świata, które współpracują ze sobą w ramach jednej operacji. Zestaw uniwersalnych aplikacji, obsługujących funkcje występujące we wszystkich misjach, pozwoli redukować koszty, a także szybciej i łatwiej wymieniać doświadczenia oraz obserwacje między stronami uczestniczącymi w prowadzonych działaniach.

 

Nowy projekt Asseco Poland będzie wykonywany na potrzeby Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych (ESOC) w niemieckim Darmstadt i jest kontynuacją współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, która rozpoczęła się w 2014 r. Jednocześnie jest także częścią szerszych prac prowadzonych przez komitet zrzeszający agencje kosmicznego z całego świata (CCSD – Consultative Committee for Space Data Systems), który dąży do standaryzacji usług w segmencie kosmicznym.

 

„Współpraca z ESA przy tym projekcie daje nam możliwość zdobywania dalszego doświadczenia oraz wzmacniania kompetencji w sektorze kosmicznym. W najbliższych latach będzie się on dynamicznie rozwijał. Istotne jest więc, by polskie firmy miały w tym swój udział i były partnerem w realizowaniu takich przedsięwzięć, planowanych także przez rząd” – powiedział Zdzisław Wiater, Zastępca Dyrektora Pionu Administracji Publicznej Asseco Poland.

 

Europejska Agencja Kosmiczna to międzyrządowa agencja odpowiedzialna między innymi za realizację planów krajów członkowskich w zakresie badań i eksploracji kosmosu oraz zdobywanie wiedzy na temat Ziemi, a także Układu Słonecznego. W ramach swojej misji zapewnia również obywatelom Europy i reszty świata korzyści z inwestycji dokonywanych w sektorze kosmicznym. Polska została członkiem ESA w listopadzie 2012 r.

 

Globalne założenia projektu ESA zostały przedstawione w materiale filmowym opublikowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną: https://www.youtube.com/watch?v=XdGeaJE7yEk

 

 

***

Opinia wyrażona w niniejszym dokumencie nie może być w żaden sposób uznawana za oficjalne stanowisko Europejskiej Agencji Kosmicznej

 

Zobacz także