Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco uruchomiło w Togo agencję cyberbezpieczeństwa

Asseco Data Systems zakończyło wdrażanie narodowego centrum cyberbezpieczeństwa w Togo. W dniu 29 czerwca delegacja Togijskiego Ministerstwa Gospodarki Cyfrowej i Transformacji Cyfrowej pod przewodnictwem Pani Minister Ciny Lawson złożyła wizytę w siedzibie Asseco, gdzie dokonano uroczystego podpisania protokołu odbioru oraz prezentacji portfela usług firmy.  

Na mocy współpracy w Togo została powołana organizacja, która łączy funkcję Ośrodka Monitorowania Bezpieczeństwa odpowiedzialnego za bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury kraju z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa, które całodobowo monitoruje zagrożenie ze strony cyberprzestępczości i zapewnia obywatelom, organizacjom oraz biznesowi pewność korzystania z rozwiązań cyfrowych. Agencja ma w ofercie także szereg usług dla przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa informacji, w tym audyty oraz wsparcie w zakresie przeciwdziałania przestępczości cybernetycznej. Tym samym, wspólne przedsięwzięcie umożliwiło Togo uzyskanie pozycji czołowego ośrodka cyberbezpieczeństwa w regionie. Asseco Data Systems było odpowiedzialne za stworzenie kompleksowej strategii organizacji, dostarczenie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, definicję procesów oraz wyszkolenie lokalnej kadry. Wynagrodzenie dla Asseco Data Systems z tytułu realizacji tego projektu przekroczyło 10 mln EUR. 

Wdrożenie CERT i SOC w Togo wystartowało z początkiem 2020 r. i pomimo pandemii Covid-19 już jesienią pierwszy klient skorzystał z usług Ośrodka Monitorowania Bezpieczeństwa (ang. SOC – Security Operations Centre). W styczniu 2021 uruchomiono Narodowe Centrum Bezpieczeństwa (ang. CERT – Computer Emergency Response Team) wraz z witryną internetową CERT.tg umożliwiającą szybkie zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym. Całość projektu została w pełni wdrożona z końcem czerwca 2021 r.  

Uruchomienie Togijskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa w pełni wpisuje się w agendę cyfrową naszego partnera „Togo Digital 2025”. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni jest jednym z koniecznych elementów dla modernizacji i cyfryzacji administracji oraz gospodarki kraju w celu poprawy skuteczności działań publicznych i wydajności podmiotów prywatnych. Uruchomienie agencji cyberbezpieczeństwa wyposażonej w infrastrukturę światowej klasy czyni z Togo lokalnego lidera cyfryzacji. Żywimy nadzieję, że sukces tego projektu przyczyni się do realizacji kolejnych wdrożeń w Togo i w Afryce Zachodniej” – powiedział Paweł Hansdorfer, Dyrektor Rynków Zagranicznych, Asseco Data Systems.  

W ramach współpracy pomiędzy Asseco i Republiką Togijską powstała spółka joint venture, wykorzystująca model partnerstwa publiczno-prywatnego. Jej główną misją jest ochrona togijskiej infrastruktury krytycznej – firm, administracji i obywateli. 

Grupa Asseco jest obecna w Afryce od 2013 r., realizując projekty informatyczne przede wszystkim z zakresu bankowości, energetyki oraz bezpieczeństwa. Działa m.in. w Etiopii, Nigerii, Angoli, Mozambiku i Wyspach Zielonego Przylądka. Sukces projektu zrealizowanego w Togo w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego jest przedmiotem rozmów Asseco z kolejnymi krajami Afryki. 

Zobacz także