Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Nowy system informatyczny Sieradza od Asseco pozwala załatwiać sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu

Asseco wdrożyło w Urzędzie Miasta w Sieradzu Zintegrowany system informatyczny do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nowy system usprawnił zarządzanie Miastem i pozwolił na stworzenie internetowego portalu usług miejskich dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Za jego pośrednictwem możliwe jest załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków i deklaracji oraz elektroniczne regulowanie zobowiązań wobec Miasta.

Zintegrowany system informatyczny klasy ERP składa się z modułów finansowo – księgowych i podatkowych, umożliwiających zarządzanie wszelkimi opłatami oraz rozliczeniami. W skład wdrożonego Systemu wchodzi również Miasto365 – elektroniczna platforma komunikacji, dzięki której mieszkańcy mają dostęp do szeregu e-usług oraz sprofilowanych informacji dotyczących płatności i rozliczeń.

Dzięki wdrożeniu przez Asseco Zintegrowanego systemu informatycznego zyskaliśmy nowoczesne narzędzie wspierające efektywne zarządzanie Miastem. Cyfrowa platforma Miasto365 wpływa pozytywnie na integrację naszej lokalnej społeczności. Pozwala mieszkańcom oraz przedsiębiorcom łatwiej i bez wychodzenia z domu załatwiać sprawy urzędowe, składać wnioski i deklaracje, a także dokonywać płatności podatków oraz innych opłat online – mówi Paweł Osiewała, Prezydent Miasta Sieradza.

Platforma Miasto365 jest rozwiązaniem modułowym, dzięki czemu możliwy jest jej stały rozwój, dostosowujący dostępne usługi do aktualnych potrzeb Miasta oraz pozwalający zaspokoić nowe potrzeby mieszkańców.

Najważniejszym celem projektu Zintegrowany System Informatyczny do prowadzenia ksiąg rachunkowych było wdrożenie jednolitego systemu, który będzie wspierał zarządzanie  miejskimi danymi. Dane rozproszone dotąd w różnych systemach dziedzinowych zostały zmigrowane do nowego, scentralizowanego systemu. Dzięki temu możliwe było stworzenie internetowego portalu miejskiego Miasto365 – nowoczesnej, cyfrowej platformy e-usług administracji lokalnej – mówi Daniel Lala, Wiceprezes Asseco Data Systems.

Zobacz także