Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Partnerem Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Asseco już po raz 9. było Partnerem Forum Liderów Banków Spółdzielczych, które odbyło się w dniach 20-21 września w Warszawie. Tegoroczna edycja była poświęcona m.in. ocenie aktualnej sytuacji ekonomicznej banków spółdzielczych, ich pozycji konkurencyjnej, a także perspektywom rozwoju. Uczestniczyło w niej 700 osób. Podczas pierwszego dnia konferencji Pion Banków Spółdzielczych zorganizował akcję charytatywną „Spółdzielcy Dzieciom – Wniosek o pomoc”.

 

To już druga edycja tego charytatywnego przedsięwzięcia realizowanego przez Asseco w ramach Forum. Każdy uczestnik konferencji mógł wziąć w nim udział poprzez przydzielenie określonej liczby punktów wybranym domom dziecka, które znalazły się na liście do głosowania. W tym celu trzeba było zalogować się do demonstracyjnej wersji bankowości internetowej Asseco CBP i złożyć wniosek cyfrowy oraz przydzielić punkty dla wybranej instytucji. Finalnie zostały one zamienione na realne środki finansowe, które trafią do trzech placówek: Dom Dziecka w Bydgoszczy – 2 000 zł, Fundacja Śląskie Hospicjum dla dzieci – 1500 zł, Dom Dziecka w Namysłowie – 1 000 zł. Pracownicy Asseco osobiście wybiorą się do tych ośrodków i wręczą symboliczne czeki.

 

Udział w Forum jest nie tylko okazją do zaprezentowania naszych rozwiązań. W tym roku uczestnicy mogli zapoznać się z działaniem Asseco CBP oraz najnowszym produktem – Asseco ABP, który pozwala zaoszczędzić czas klienta, jak i doradcy bankowego, zwiększając tym samym efektywność placówki bankowej – powiedział Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych. W mojej ocenie tegoroczna akcja charytatywna nie tylko pozwoliła zapoznać się jej uczestnikom z nowatorskimi rozwiązaniami Asseco Poland, ale również zwróciła uwagę uczestników na pomoc potrzebującym – dodał.

 

Forum Liderów Banków Spółdzielczych to największe coroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce. W konferencji uczestniczy co roku blisko 400 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Organizatorem wydarzenia jest Związek Banków Polskich oraz banki zrzeszające: BPS S.A. oraz SGB-Bank S.A.

 

Więcej informacji na: www.bs.net.pl

 

 

Zobacz także