Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Partnerem Forum e-Zdrowia

Asseco było Partnerem Forum e-Zdrowia, które odbyło się w dniach 14-15 września w Gdańsku. W tegorocznej edycji dyskutowano na temat transformacji cyfrowej i jej wpływu na rynek ochrony zdrowia oraz na procesy i formy opieki zdrowotnej. Podczas forum, Asseco wzięło udział w dwóch panelach dyskusyjnych.

 

Jednym z ekspertów, który wziął udział w debacie pt. „Innowacje. Co nowego w IT dla zdrowia?” był Szymon Chamuczyński, Dyrektor Departamentu Produktów Masowych. Wspólnie z innymi uczestnikami dyskutował na temat potrzeb i szans dla rozwoju e-zdrowia oraz czynnikach, jakie mają wpływ na jego rozwój.

 

Nowoczesne rozwiązania informatyczne możliwe do zastosowania w obszarze opieki medycznej przestają już być traktowane jako rewolucyjne, innowacje, a stają się raczej niezbędną odpowiedzią na konkretne oczekiwania klientów. Wszyscy na co dzień korzystamy z różnego rodzaju udogodnień, które bazują na analizie Big Data, ocenie zachowań, alertach, elektronicznych zamówieniach i płatnościach, czy wreszcie na udziale w społecznościach lub portalach wymiany wiedzy. Trudno zatem oczekiwać, aby wchodząc w rolę pacjenta lub profesjonalisty medycznego nasze oczekiwania ulegały zmianie. Dlatego dostarczanie nowoczesnych rozwiązań dla pacjentów i specjalistów medycznych to już nie tylko innowacja, to raczej konieczność. Asseco stara się sprostać tym oczekiwaniom wprowadzając do swojej oferty nowe produkty, takie jak Asseco HRP (portal pracownika /specjalisty medycznego), AMPA (aplikacja mobilna dla pacjentów) czy też wzbogacając obecne rozwiązania o funkcjonalności poprawiajcie komfort pracy użytkowników jak np. wideokonferencje Skype lub systemy rozpoznawania mowy (dostępne w AMMS) – powiedział Szymon Chamuczyński, Dyrektor Departamentu Produktów Masowych.

 

Natomiast Janusz Jasłowski, Dyrektor Działu Sieci Świadczeniodawców, w panelu pod hasłem: „Prywatność i bezpieczeństwo danych medycznych”, brał udział w dyskusji m.in. o zmianach w regulacjach prawnych, które wejdą w życie w ramach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

Nowe przepisy zaczną obowiązywać 25 maja 2018 r., a zatem nie zostało już dużo czasu na odpowiednie przygotowanie się do nadchodzących zmian. Jednostki ochrony zdrowia, takie jak szpitale czy przychodnie powinny zadbać o implementację systemu IT, który zarówno usprawni, jak i odpowiednio zabezpieczy informacje o pacjencie. To ważne, ponieważ nowe regulacje określają jednoznacznie, że nawet informacje o zarejestrowaniu pacjenta na wizytę stanowią dane wrażliwe. Dobrym przykładem jest system AMMS, umożliwiający m.in. drukowanie i odczyt skierowań w postaci zakodowanej – powiedział Janusz Jasłowski, Dyrektor Działu Sieci Świadczeniodawców.

 

Forum e-Zdrowia zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdański Uniwersytet Medyczny, Integrating the Healthcare Enterprise, HIMSS Europe. W tym roku odbyło się ono pod hasłem: „Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia”. Wzięli w nim udział m.in. interesariusze e-zdrowia, w szczególności: strony rządowej i samorządowej, przedstawiciele sektora IT. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Marszałek Województwa Pomorskiego.

Zobacz także