Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco nagrodzone na Giełdzie Wynalazków

Asseco zostało wyróżnione podczas XXII Giełdy Wynalazków za osiągnięcia wynalazcze na arenie międzynarodowej w roku 2014. Giełda odbyła się pod patronatem m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Nagroda została przyznana za projekt systemu budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. Asseco było jednym z twórców tego projektu.

 

Wystawa miała miejsce w dniach 17 i 18 lutego 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W jej trakcie zaprezentowane zostały rozwiązania, które są efektem polskiej innowacyjności i mogą zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki. Są to wyroby i technologie, które znajdują się na końcowym etapie w procesie badawczo-wdrożeniowym lub te gotowe do wdrożenia oraz komercjalizacji. Na Giełdzie zaprezentowanych zostało ok. 130 rozwiązań.

 

Dodatkowo podczas spotkania wyróżnione zostały instytucje, firmy oraz indywidualni wynalazcy, których innowacyjne rozwiązania uzyskały nagrody na światowych wystawach innowacji w 2014 r. Jednym z wyróżnionych projektów był systemu budowy planów zarządzania kryzysowego, którego współtwórcą jest Asseco Poland. W minionym roku zdobył on 5 nagród na międzynarodowych wystawach oraz targach, w tym na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości, Nowoczesnej Techniki i Wyrobów w Genewie.

 

XXII Giełda Wynalazków ma na celu promocje osiągnięć i międzynarodowych sukcesów jednostek sfery nauki, innowacyjnych podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych wynalazców poza środowiskiem naukowym.

Zobacz także