Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco kontynuuje rozwój systemu w KRUS

Asseco podpisało aneks do umowy z KRUS na dalszą modyfikację i rozwój systemu Worklfow. Obecnie korzysta z niego blisko 2 mln rolników. Asseco odpowiada za utrzymanie i rozbudowę tego systemu od 2014 r. Wartość aneksu to ok. 4 mln zł brutto.

 

Asseco współpracuje z KRUSem w oparciu o model punktów funkcyjnych, za pomocą których rozliczane są nasze działania. Zawarty aneks zwiększył ich pulę w zakresie modyfikacji i rozwoju oprogramowania. Dzięki temu Asseco może kontynuować dostosowywanie go do bieżących potrzeb KRUS.

 

System Workflow stanowi warstwę integrującą najważniejsze systemy dziedzinowe używane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Są to systemy do obsługi ubezpieczeń oraz świadczeń rolników, a także system do zarządzania obiegiem dokumentów i archiwizacji. Automatyzacja procesów biznesowych oraz zastosowanie architektury SOA umożliwiło konsolidację i optymalizację dostępu do zasobów KRUS. Rozwiązanie udostępnia użytkownikom jednolity interfejs graficzny, pozwala, m.in. na kompleksowe i scentralizowane zarządzanie tożsamością użytkowników oraz na wymianę danych z instytucjami zewnętrznymi.

Zobacz także