Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Data Systems zaprasza na Konferencję Uczelnia 3.0

Głównym tematem będą wyzwania związane z przyszłością polskich uczelni w kontekście wykorzystania środków unijnych na projekty rozwojowe i wdrożeniowe. Konferencja Uczelnia 3.0, organizowana przez Asseco Data Systems oraz Polską Akademię Nauk odbędzie się 27 marca w Warszawie.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się: wyzwania, jakie czekają na szkolnictwo wyższe w najbliższych latach, planowana reforma szkolnictwa wyższego, zmiany demograficzne i społeczne, nowe wyzwania na rynku pracy oraz zapotrzebowania na nowe kompetencje, rozwiązania technologiczne umożliwiające wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i wspierające zarządzanie uczelnią.

Omówione też źródła finansowania dla uczelni z funduszy europejskich – w tym tegoroczny konkurs NCBR Zintegrowane Programy Uczelni, nakierunkowany na rozwój szkolnictwa wyższego tak, by mogło ono jak najpełniej realizować aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze. Zwycięskie uczelnie otrzymają środki na doskonalenie kadry naukowej, nowe programy kształcenia oraz podniesienie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy poprzez programy stażowe, dodatkowe kierunki studiów realizowane m.in. w językach obcych, a także na studia doktoranckie.

„Konferencja będzie świetną okazją do wysłuchania prelekcji i do dyskusji na temat wyzwań związanych z przyszłością uczelni, także w kontekście wykorzystania środków unijnych na projekty rozwojowe i wdrożeniowe. Nasza konferencja ma połączyć teraźniejszość z przyszłością. Ma pokazać innowacyjne idee oraz praktyczne rozwiązania” – mówi Daniel Lala, Wiceprezes Zarządu Asseco Data Systems odpowiedzialny za sektor edukacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja: https://event.assecods.pl/uczelnia-3-0/

Zobacz także