Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Czy bankowość korporacyjna będzie cyfrowym marketem finansowym?

Zamawianie jednym kliknięciem z Amazon, szybki przelew za pośrednictwem czatu Facebooka lub serwisu Alibaba, śledzenie statusu usługi z Ubera, automatyczne wypełnianie informacji z Google’a – to tylko niektóre innowacje, które zmieniły postrzeganie tego, co jest możliwe w handlu elektronicznym. Swoboda i wygoda, jaką zapewniają spowodowały podniesienie oczekiwań użytkowników w zakresie standardów obsługi. Dotyczy to także bankowości korporacyjnej, która bez implementacji nowoczesnych technologii stanie się analogowym graczem w coraz bardziej cyfrowym świecie.

Technologia staje się nieodzownym elementem budowania wartościowych i długotrwałych relacji z klientami. Dotyczy to również bankowości korporacyjnej, która powinna rozwijać się zgodnie z potrzebami odbiorców usług bankowych. Dzisiejszy klient chce czegoś więcej, niż tylko przetwarzania transakcji. Chce, aby bank stał się jego partnerem biznesowym, z którym będzie miał dobre i przejrzyste interakcje, realizowane na jego własnych warunkach. Z punktu widzenia klienta traci na wartości podział produktowy bankowości korporacyjnej, a zyskuje połączenie funkcjonalności produktów bankowości transakcyjnej z finansowaniem handlu czy produktami kredytowymi. Podobnie jest z porównaniem jakości obsługi, które nie odbywa się na linii bank vs bank, ale bank vs lider detaliczny jak np. Amazon.

Dynamika zmian i oczekiwań klientów oraz pozostałe czynniki konkurencyjne zmuszają banki do wdrożenia „modelu 2025 r.”, który wyznacza nowy kierunek rozwoju bankowości. Zakłada on m.in. stopniowe zacieranie się granic pomiędzy firmami a bankami, które docelowo będą działać jako cyfrowe supermarkety finansowe. Jednak dotarcie do tego punktu nie będzie łatwe. Głównie z powodu częstotliwości, z jaką pojawiać się będą innowacje w zakresie funkcjonalności oraz usług online. Tempo przyszłych zmian może okazać się tak duże, że od podjęcia decyzji o wdrożeniu do implementacji rozwiązania upłynie na tyle dużo czasu, że zdąży ono stracić na aktualności. Oznacza to, że nawet w najlepszym scenariuszu, nowopowstające banki będą miały trudności z dotrzymaniem kroku swoim klientom oraz istniejącej technologii. Dodatkowym utrudnieniem będą nowe regulacje i wymogi compliance. Spowodują one, że onboarding i aplikacje kredytowe staną się trudniejsze w obsłudze oraz bardziej czasochłonne. Dlatego coraz bardziej istotnym czynnikiem, branym pod uwagę w rozwijaniu nowoczesnych usług bankowych, będzie krótki „time to market”, czyli czas w którym zostanie ona wprowadzona na rynek.

Nowy wymiar bankowości korporacyjnej

Nowoczesna bankowość korporacyjna wymaga świeżego spojrzenia na przedsiębiorstwo i zapewnienia mu efektywnego oraz bezpiecznego zarządzania finansami. Firmy oczekują indywidualnego i profesjonalnego podejścia, a także sprawnej oraz elastycznej obsługi. Dlatego kluczową kwestią jest wykorzystanie nowoczesnych systemów omnikanałowych, które całkowicie zmieniają filozofię funkcjonowania instytucji finansowych. Zapewniają bankom coraz lepszą identyfikację potrzeb klienta, a tym samym umożliwiają przygotowanie „szytej na miarę” oferty. W tym właśnie celu stworzone zostało rozwiązanie Asseco Advisory Banking Platform, które stanowi kompleksowe i skuteczne wsparcie doradcy. Pozwala na jednoczesne udostępnianie spersonalizowanych produktów oraz usług zarówno w kanale tradycyjnym, internetowym, jak i mobilnym. Dzięki temu wprowadza nową jakość w kontaktach z klientem. Podobnie, jak dedykowany bankowości internetowej i mobilnej Asseco Enterprise Banking Platform, który także został zbudowany w oparciu o ekosystem miniaplikacji. Dzięki szerokiemu spektrum funkcjonalności stanowi on kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w zakresie obsługi finansów. Zapewnia przy tym integrację z systemami finansowo-księgowymi klientów korporacyjnych oraz bezpieczeństwo realizowanych transakcji.

Technologia przyszłością finansowania handlu

Technologia jest szansą na polepszenie wielu procesów bankowości korporacyjnej, szczególnie w obszarze obsługi handlu międzynarodowego, który jest siłą napędową większości transgranicznych transakcji biznesowych. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ stwarza duże możliwości w świecie, w którym korzyści handlowe nie są równomiernie rozdzielane.

Niedawno opublikowane zalecenia polityczne wydane przez Grupę Inicjatyw E15 ds. Handlu, Finansów i Rozwoju, sugerują serię oddolnych, zorientowanych na rozwój działań na rzecz wzmocnienia zdolności regulacyjnych banków i należytej staranności na poziomie instytucjonalnym, które uwzględniają potrzeby lokalnych interesariuszy. Dodatkowa rekomendacja dotyczy także szerszego wykorzystywania technologii. Dlaczego? Ponieważ systemy informatyczne mogą rozwiązać nie tylko problemy dotyczące ryzyka, ale również np. obniżyć koszty operacyjne transakcji handlowej, poprzez zapewnienie obsługi transakcji przez zaufane platformy, ułatwiające komunikację na szczeblu bank —klient.

W najbliższym czasie na finansowanie handlu będzie miała także wpływ technologia blockchain. Obieg dokumentacji, jej standaryzacja i usprawnienie procesów wypłaty środków to aspekty, które po wdrożeniu cyfrowych rozwiązań dadzą bankom przewagę konkurencyjna na rynku. Ponieważ większość generowanych kosztów związanych z finansowaniem handlu to koszty związane z przetwarzaniem dokumentów, zarówno w bankach, jak i przedsiębiorstwach. Cyfryzacja tych procesów sprawi, że czas potrzebny na przetworzenie transakcji finansowania handlu zostanie skrócony z dni do godzin. Łącząc blockchain i IoT, firmy będą mogły tworzyć inteligentne kontrakty – automatyczne, samowykonalne umowy cyfrowe, które obsłużą płatności i wpływy środków, w czasie rzeczywistym, gdy towary przemieszczą się przez łańcuch dostaw.

Procesy core’owe vs. nowa technologia

Cyfryzacja to także duże wyzwania związane ze starszymi platformami. Jest to gorący temat dla banków, z którym od dłuższego czasu starają się sobie poradzić. Głównie dlatego, że technologia nadal robi to, co zawsze — czyli ewoluuje. Można przyjąć pesymistyczne podejście i stwierdzić, że pomimo wieloletniego wysiłku nie powstało jeszcze rozwiązanie tego problemu. Jednak jest to droga donikąd. Dlatego warto patrzeć na to wyzwanie z optymizmem i otworzyć się na możliwości, płynące z wykorzystania IT. Pomocne mogą być badania, dzięki którym można uzyskać wiedzę na temat tego, w jaki sposób przyjąć i pracować z nowymi technologiami. Bardziej postępowe banki oraz instytucje finansowe już teraz dokonują znacznych inwestycji w migrację transakcyjną, znacznie ulepszając możliwości mobilne, tworząc centra innowacji oraz testowania, a także przejmując nawyki i kulturę firm aktywnych cyfrowo, na przykład otwierając interfejsy API.

Autorzy:
Marta Mróz-Sipiora, Product Manager w Asseco Poland
Marcin Kwilosz, Product Manager w Asseco Poland

Więcej informacji o rozwiązaniach Asseco na:

http://cbp.asseco.com/

http://abp.asseco.com/

Wypowiedź ukazała się w miesięczniku BANK 2018/03

Zobacz także