Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco Data Systems na Perłach Samorządu

Organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną ogólnopolski kongres „Perły Samorządu” odbył się w dniach 17-18 maja 2018 r. Gdyni. W programie znalazło się kilkanaście sesji plenarnych i paneli dyskusyjnych poświęconym różnym tematom z obszaru administracji terenowej. Zwieńczeniem kongresu była gala wręczenia wyróżnień w rankingu „Perły Samorządu” dla najlepszych samorządowców i samorządów w Polsce.

Jednym z ekspertów, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu był ekspert Pionu Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej w Asseco Data Systems SA, Sławomir Kwiatkowski, który wystąpił w panelu pt „Autobus czerw… zielony, czyli jak zmieni się transport publiczny w polskich miastach?” poświęconym wyzwaniom związanym z organizacją efektywnej komunikacji miejskiej w Polsce.

Ekspert ADS w swym wystąpieniu mówił m.in.o indywidualizacji jako o kierunku, w którym transport publiczny będzie się rozwijał w najbliższych latach.

Transport publiczny „door-to-door” to nie fikcja. Idea pojazdów autonomicznych, ekologicznych i ekonomicznych, które dowożą pasażera pod drzwi do węzła przesiadkowego, w którym może przesiąść się do sieci transportu publicznego jest już wdrażana w niektórych krajach. Założeniem transportu intermodalnego jest możliwość odbycia podróży korzystając z różnych środków transportu. Niektóre z nich – jak rower, są sezonowe, transport publiczny działa zaś cały rok. Przewiduję, że na rynku pojawią się nowe rozwiązania organizacyjne i techniczne które pozwolą uzupełnić obecny system (rower, autobus, kolej itp.) np. wprowadzając usługę minibusów, które nie mając z góry określonej trasy krążyłyby po mieście i zbierały pasażerów zgodnie z zapotrzebowaniem.        

            Sławomir Kwiatkowski, Pion Cyfrowej Infrastruktury Miejskiej, Asseco Data Systems

Ekspert Asseco Data Systems mówił też o potrzebie wprowadzania w miastach spójnego systemu poboru opłat jako bardzo ważnym aspekcie ułatwiającym pasażerom korzystanie z transportu publicznego. Można go zorganizować tak, aby jeden bilet pozwalał na korzystanie z różnych środków transportu, na terenie więcej niż jednego miasta. Z punktu widzenia pasażera taki bilet mógłby być „przezroczysty” bez względu na to, gdzie korzystałby z danego środka komunikacji. Rozliczenia kosztów leżałyby wówczas w gestii samorządów i operatorów transportu. Podobne rozwiązanie funkcjonuje dziś np we włoskiej Lombardii.

Zobacz także