Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Dynamiczny rozwój Asseco – rekordowa sprzedaż i dalsza ekspansja na rynkach międzynarodowych

W I półroczu 2019 r. Asseco odnotowało rekordową sprzedaż i istotny wzrost na poziomie zysku operacyjnego. Przychody Grupy w tym okresie osiągnęły poziom niemal 5 mld zł. Asseco skutecznie kontynuuje strategię rozwoju na rynkach zagranicznych, na których realizuje 88% swoich przychodów. Fundament działalności Asseco stanowi sprzedaż własnego oprogramowania i usług, która w minionym półroczu wyniosła ponad 4 mld zł, co stanowi 82% przychodów Grupy. Zysk operacyjny wyniósł 453,6 mln zł, czyli o 22% więcej niż w tym samym okresie zeszłego roku.

Dla oceny sytuacji finansowej i biznesowej Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS*. W I półroczu zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 565 mln zł i był wyższy o 13%, a zysk netto non-IFRS wyniósł 180 mln zł.

To był kolejny dobry kwartał dla Asseco. Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników i po raz kolejny pokazujemy dwucyfrowe wzrosty na poziomie przychodów oraz zysku operacyjnego. Szczególnie cieszy nas pozytywny wpływ realizacji naszej strategii, która opiera się na ekspansji międzynarodowej. Ponad 3 mld zł przychodów i wzrost o 18% w spółkach z Grupy Formula Systems oraz 1,3 mld zł sprzedaży i 10% wzrostu w Asseco International są efektem konsekwentnej dywersyfikacji naszego biznesu. Zrealizowane w ostatnim czasie akwizycje dają nam ciekawe perspektywy rozwoju na nowych rynkach oraz poszerzenia oferty innowacyjnych produktów IT. Jesteśmy także zadowoleni z naszych wyników w Polsce, w szczególności w sektorze bankowym. Pomimo bardzo udanego 2018 roku i wysokiej bazy, w minionym półroczu ponownie osiągnęliśmy świetne rezultaty. Widzimy również dobre perspektywy związane z ożywieniem w sektorze publicznym. Rozstrzygnięte zostały duże przetargi i podpisaliśmy nowe, ważne umowy z instytucjami sektora publicznego oraz przedsiębiorstw, m.in. z ARiMR, KRUS, ZUS oraz PGNiG. Aktywnie rozwijamy także perspektywiczne obszary, takie jak cyberbezpieczeństwo, czy rozwiązania w chmurze – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu, Asseco Poland.

Przychody Grupy Asseco są zdywersyfikowane sektorowo i w pierwszym półroczu 2019 roku wynosiły odpowiednio bankowość i finanse – 40% (2,0 mld zł), przedsiębiorstwa – 37% (1,8 mld zł) oraz administracja publiczna – 23% (1,2 mld zł). Asseco jest także zdywersyfikowane geograficznie i prezentuje wyniki w rozbiciu na trzy segmenty: Formula Systems wygenerowała 61% skonsolidowanych przychodów Grupy (3 mld zł), Asseco International – 27% (1,3 mld zł) oraz Asseco Poland – 12% (0,6 mld zł).

Obecnie portfel zamówień Grupy na 2019 rok na poziomie przychodów wynosi 9,1 mld zł i jest o 13% wyższy w porównaniu do backlogu prezentowanego w sierpniu 2018 roku.

*Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także