Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w biznesie

Mianem sztucznej inteligencji określa się szerokie spektrum zjawisk z obszaru nowych technologii. W tego typu rozwiązaniach kluczowe jest to, że wraz z kolejnymi analizowanymi przypadkami, narzędzia te samodzielnie uczą się i udoskonalają swoje działanie. Firmy coraz powszechniej wykorzystują je w biznesie. Asseco w swoich planach rozwoju produktów, a także w trakcie wdrożeń koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań firmom, które kładą nacisk na zarządzanie relacjami z użytkownikiem, czyli klientom końcowym. Dlatego, prowadzimy prace nad rozwiązaniami z dziedziny IoT, podpowiadaczami, automatycznymi doradcami, rekomendatorami oraz szeroko pojętymi mechanizmami, implementującymi sztuczną inteligencję. Uwzględniamy przy tym m.in. aktualne zdobycze z obszaru tzw. nauk kognitywnych (poznawczych). Dotyczy to zarówno rozwiązań bezpośrednio udostępnianych użytkownikom, jak i mechanizmów wspierania podejmowania decyzji, które działają w tle. Z całą pewnością w rozwiązaniach, które będą wdrażane w dalszej perspektywie, Asseco będzie oferowało zaimplementowane moduły, koncentrujące się na dzisiejszych prototypach i będzie to dotyczyło m.in. sektora telekomunikacji i mediów oraz finansowego. Już dziś Asseco dostarcza rozwiązania z elementami sztucznej inteligencji. Stale udoskonalamy je, ale także opracowujemy nowe, uwzględniające aktualnie panujące trendy rozwoju współczesnej informatyki.

 

Radosław Semkło, Dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów, Asseco Poland

Zobacz także