Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Wirtualizacja i miejska chmura w Ostrowcu

15 stycznia w Urzędzie Miejskim w Ostrowcu Świętokrzyskim nastąpiło uroczyste zakończenie projektu uruchomienia nowej serwerowni dla Miejskiego Systemu Informatycznego.

Zasoby informatyczne UM w Ostrowcu Świętokrzyskim zostały przeniesione do nowoczesnej serwerowni. Asseco zapewniło instalację i konfigurację urządzeń infrastruktury sieciowej oraz migrację aplikacji i baz danych z serwerów znajdujących się w siedzibie urzędu, a także bezpieczne przeniesienie Miejskiego Systemu Informatycznego do nowego środowiska. Wartość usług wykonanych przez Asseco to ok. 4 mln zł brutto.
Serwerownia została wyposażona w nowoczesne serwery typu blade, wydajną pamięć masową, systemy do archiwizacji i tworzenia kopii bezpieczeństwa oraz systemy przesyłu danych z szybkością 10 GB/s. Obiekt spełnia międzynarodowe standardy. Jest wyposażony w szerokopasmowe przyłącza telekomunikacyjne, dwa niezależne przyłącza energetyczne, wydzielone obwody zasilania, systemy zasilania awaryjnego UPS sprzężone z generatorem prądotwórczym oraz redundantny system chłodzenia. Nad bezpieczeństwem zasobów czuwa centralny system monitoringu pracy serwerowni, współpracujący m.in. z systemami detekcji i automatycznego gaszenia pożaru.

– To wzorcowy przykład racjonalnego podejścia, które pozwala uniknąć kosztownych inwestycji po stronie jednostek organizacyjnych gminy. Co więcej, centralizacja umożliwia obniżenie kosztów użytkowania zasobów i bardziej efektywne ich wykorzystanie. Chmura wzbogaca scentralizowany system jako narzędzie do elastycznego udostępniania zasobów – mówi Andrzej Dopierała, wiceprezes zarządu Asseco Poland.

Zobacz także