Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Kontynuujemy współpracę z ARiMR

20 grudnia 2013 roku Asseco Poland zawarło 3,5-letnią umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego Agencji (SIA). Kontrakt o wartości 87 mln zł brutto będzie realizowany przez 41 miesięcy, do końca maja 2017 roku.

Asseco Poland złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez ARiMR. System Informatyczny Agencji, którego dotyczy umowa, obejmuje Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli, znany jako IACS.

W ramach kontraktu Asseco Poland zajmie się również utrzymaniem wielu innych aplikacji, które zbudowało dla Agencji. Należą do nich m.in. system obsługujący dopłaty związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz platforma umożliwiająca udostępnianie danych gromadzonych przez ARiMR instytucjom zewnętrznym, a także moduł do składania przez rolników wniosków o dopłaty za pośrednictwem Internetu.

– Dotychczas współpracowaliśmy z Agencją jako podwykonawca HP. Obecnie będziemy kontynuować współpracę w podobnym zakresie, z tym że nasi specjaliści przejmą opiekę także nad hurtownią danych i środowiskiem produkcyjnym Myślę, że zasoby informatyczne Agencji są w rękach doświadczonych specjalistów, żeby nie powiedzieć – najlepszych w Polsce znawców tego zagadnienia – mówi Witold Malina, dyrektor Pionu Rolnictwo, Asseco Poland.

Asseco Poland rozpoczęło budowę SIA w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie zajmuje się utrzymaniem i rozwojem kluczowych aplikacji w ARiMR. IACS to jeden z najbardziej złożonych systemów w polskiej administracji. Korzysta z niego blisko 6,5 tys. użytkowników[/textmarker], którzy w ponad 300 lokalizacji Agencji obsługuje łącznie 1,3 mln dokumentów wejściowych miesięcznie. Rozmiar baz danych Agencji w połowie 2013 roku zbliżył się do 7 TB.

 

Zobacz także