Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Testowanie kluczem do sukcesu

Rynek usług finansowych dynamicznie się zmienia. W jakich obszarach instytucje będą ze sobą konkurowały? Gdzie pojawią się opcje współpracy z firmami IT? Odpowiedzi m.in. na te pytania poznają uczestnicy Asseco Banking Forum 2020 online, które odbędzie się 6 października.

Rynek klienta zmienił się w ciągu ostatnich 20 lat – z ery niedostatku przeszliśmy do ery obfitości. Kapitalizm industrialny zmienił się w kapitalizm informacyjny. Sieci nowych wartości wymagają dotarcia do konsumentów, których oczekiwania nie są jeszcze w pełni określone. Ich odkrycie, przewidzenie lub kreacja staną się najsilniejszym polem konkurencji instytucji finansowych i współpracy z firmami IT. Drogą do sukcesu wydaje się wykorzystanie platform testowych: sandboxów regulacyjnych,  do testów technicznych wybranych procesów biznesowych, sandboxów jako platform do testowania innowacji. Powstający neobank nie musi budować struktur operacyjnych i systemów od zera, skoro może skorzystać np. z BooX firmy Asseco.

Rozwiązanie zawiera gotowe procesy biznesowe, zestaw funkcji biznesowych, platformy i produkty finansowe. Rozpoczęcie działania oparte jest na umowie przystąpienia oraz procedurze rozliczeniowej. Naturalne jest elastyczne wykorzystanie procesów biznesowych również poprzez zbiór interfejsów API, szybkie włączanie i wyłączanie usług oraz dodawanie podsystemów zapewniających obsługę określonych funkcji. Cena subskrypcji jest wypadkową długoterminowej wyceny rozwiązania chmurowego złożonego z listy komponentów procesowych wybranych przez klienta. Architektura produktów i procesów umożliwia działanie w różnych modelach biznesowych i operacyjnych, od tradycyjnej instalacji po multicloud.

Tomasz Blicharz, BooX Product Marketer, Asseco Poland

Zapraszamy na Asseco Banking Forum! Agenda oraz formularz rejestracyjny na stronie: https://bankingforum.asseco.com/

Zobacz także